czwartek, 13 lipca 2017

Kernel v51.8 Premium & Standard ... v52.x [Linux-4.12.x] are coming

Udostępniłem kernele w wersji v51.8 Standard i Premium oparte na źródłach Linux-4.11.8. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. W przypadku kerneli Premium oraz Standard użyłem Gcc w wersji 7.1.1 (eXt73-build_v4.1).

I released a new version of my v51.8 Standard and Premium kernels based on sources Linux-4.11.8You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor Premium and for Standard kernels I have used Gcc version 7.1.1 (eXt73-build_v4.1).

czwartek, 15 czerwca 2017

Kernel v51.5 Premium & Standard ... are coming

... i rozwiązują problemy z budową modułów sterowników dla WiFi/Bluetooth Broadcom, dla VirtualBox`a oraz VMware. Problem leżał w narzędziach do budowy kernela [kpkg] i udało mi się tę wadę już całkowicie zniwelować.

... and solve problems with the build of driver modules for WiFi/Bluetooth Broadcom, for VirtualBox and VMware. The problem was lying in the tools to build a kernel [kpkg] and I managed to overcome this disadvantage completely completely.

czwartek, 8 czerwca 2017

Kernel v51.2 & v51.3 Premium

Udostępniłem kernele w wersji v51.2 Standard i Premium oraz v51.3 Premium oparte na źródłach Linux-4.11.2/4.11.3. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org oraz git.kernel.org. W przypadku kerneli Premium użyłem Gcc w wersji 7.1.1 (eXt73-build_v3.1), a w przypadku kerneli Standard Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v10.1).

Kernele Premium v51.3 w stosunku do v51.2 powinny być wydajniejsze średnio o ok 10 %.

I released a new version of my v51.2 Standard and Premium and v51.3 Premium kernels based on sources Linux-4.11.2/4.11.3You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org oraz git.kernel.orgFor Premium kernels I have used Gcc version 7.1.1 (eXt73-build_v3.1) and for Standard kernel gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v10.1).

Premium kernels v51.3 compared to v51.2 should be more efficient on average by about 10%.

niedziela, 7 maja 2017

Jesteśmy online/We are online + v50.14 ;)

Zatem ponownie wracamy do żywych - działa nowy serwer. Proszę updatować NeteXt'73 do najnowszej wersji 1.1.16 / So we are back to live again - a new server is running. Please update NeteXt'73 to the latest 1.1.16.

wtorek, 2 maja 2017

Serwer/Server - update

Witajcie, przepraszamy za utrudnienia = brak dostępu do naszych repozytoriów. Mamy nieoczekiwaną zmianę serwera. Myślę, że do dwóch dni wszystko będzie "po staremu" ;)

Hello, sorry for the inconvenience = no access to our repositories. We have an unexpected server change. I think that for two days everything will be "after the old";)

Update:

piątek, 28 kwietnia 2017

Kernel v50.11 & v50.12 Premium

Udostępniłem kernele w wersji v50.12 Premium oparte na źródłach Linux-4.10.12. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Więcej informacji nt. wprowadzonych w linii kerneli v50.x zmian we wcześniejszych postach. Po raz pierwszy używałem Gcc w wersji 7.0.1 (eXt73-build_v1.7).

I released a new version of my v50.12 Premium kernels based on sources Linux-4.10.12In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. For more information about changes in kernels, please read in previous posts about v50.x. For the first time I used Gcc version 7.0.1 (eXt73-build_v1.7).