niedziela, 19 stycznia 2014

Aktualizuj NeteXt '73 lub system

Moduł aktualizacji zbiera informacje o systemie i zgłasza nam jakie mamy możliwości aktualizacji.
Badane elementy to:

  • program NeteXt'73
  • firmware wraz z microcode
  • kernel e X t 7 3
  • APM
Menu Aktualizuj jest dynamiczne opcja wybrana jako główna pojawia się w zależności od wykrytych braków aktualizacyjnych.

Istnieje także możliwość wymuszenia wykonania wszystkich aktualizacji, jak również wskazania tych, które nas interesują.

W głównym oknie tego modułu, widzimy także dynamicznie pobieraną informację o aktualnej wersji stabilnego kernela wydanego na:

Klawisz Changelog także jest dynamiczny i prowadzi do listy zmian w najnowszej wersji kernela. Przykładowy link prowadzi do:

Opcja Aktualizuj system wykonuje w Xterm polecenie:
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade