piątek, 1 stycznia 2016

Zoptymalizowany system i gry/Optimized system and games

Zanim wydamy kolejne nowe 'produkty' [kernele, APM 5.1, etc] chciałem przedstawić poniżej działanie dwóch gier, natywnego Alien Isolation i 'quasi-natywnego' [kontener EON] GRiD Autosport. Obie gry działają na przedstawionych poniżej konfiguracjach:

Before we spend another new 'productions' [kernel, APM 5.1, etc] I wanted to present the following two games in action, the native port of Alien Isolation and 'quasi-native' [container EON] GRiD Autosport. Both games operate on the following configurations:


Alien: Isolation [natywna] z maksymalnymi ustawieniami [wyłączone jedynie SSAO oraz Anty Aliasing] na podanej konfiguracji:

Alien: Isolation [native] with maximum settings [excluded only SSAO and Anti-Aliasing] at the given configuration:

Sprzęt: AMD FX 8320 @4400 MHz + Nvidia GF GTX 560 1 GB Ram + 16 GB Ram

System: Kubuntu Linux 14.04.3 64 bit
Rozdzielczość/Resolution: 1920x1080
Kernel: Linux version 4.3.3-ext73-43.6-piledriver (root@ext73-kernel) (gcc version 5.3.1 20151222 (eXt73-build_v10.3) )
Sterowniki/Drivers: Nvidia 358.16 [Mój zoptymalizowany build/My optimized build]
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0Alien: Isolation [natywna] z maksymalnymi ustawieniami [wyłączone jedynie SSAO oraz Anty Aliasing] na podanej konfiguracji:

Alien: Isolation [native] with maximum settings [excluded only SSAO and Anti-Aliasing] at the given configuration:

Sprzęt/Machine: Ultrabook Asus UX303LN
CPU: Intel Core i5-5200U (2 rdzenie/cores, 2.2 GHz - 2.7 GHz, 3 MB cache),
GPU Nvidia GF 840M 2 GB Ram + Intel HD Graphics 5500
RAM: 8 GB Ram

System: Kubuntu Linux 15.10 64 bit
Rozdzielczość/Resolution: 1920x1080, 1600X900, 1449X900, 1376X768
Kernel: Linux version 4.3.3-ext73-43.4-broadwell (root@ext73-kernel) (gcc version 5.3.1 (eXt73-build_v10.1) )
Sterowniki/Drivers: Nvidia 358.16 [Mój zoptymalizowany build/My optimized build]
NvidiaOptimus: Bumblebee + najnowsze biblioteki Primus/+the latest Primus library.
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0


GRiD Autosport [quasi natywna] = EON [wirtualna maszyna] z maksymalnymi ustawieniami = Ultra + dodatkowe oświetlenie na podanej konfiguracji:

GRiD Autosport [quasi-native] = EON [virtual machine] with maximum settings = Ultra + additional lighting on the given configuration:

Sprzęt: AMD FX 8320 @4400 MHz + Nvidia GF GTX 560 1 GB Ram + 16 GB Ram

System: Kubuntu Linux 14.04.3 64 bit
Rozdzielczość/Resolution: 1920x1080
Kernel: Linux version 4.3.3-ext73-43.7-piledriver (root@ext73-kernel) (gcc version 5.3.1 20151229 (eXt73-build_v10.5) )
Sterowniki/Drivers: Nvidia 358.16 [Mój zoptymalizowany build/My optimized build]
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0

Poniżej działanie gry GRiD Autosport [quasi natywna] = EON [wirtualna maszyna] z maksymalnymi ustawieniami = Ultra na podanej konfiguracji:

The following game GRiD Autosport [quasi-native] = EON [virtual machine] with maximum settings = Ultra on the given configuration:

Asus Ultrabook UX303LN

CPU: Intel Core i5-5200U (2 rdzenie/cores, 2.2 GHz - 2.7 GHz, 3 MB cache),
GPU Nvidia GF 840M 2 GB Ram + Intel HD Graphics 5500
RAM: 8 GB Ram

System: Kubuntu Linux 15.10 64 bit
Rozdzielczość/Resolution: 1600X900
Kernel: Linux version 4.3.3-ext73-43.6-broadwell (root@ext73-kernel) (gcc version 5.3.1 20160105 (eXt73-build_v10.7) )
Sterowniki/Drivers: Nvidia 358.16 [Mój zoptymalizowany build/My optimized build]
NvidiaOptimus: Bumblebee + najnowsze biblioteki Primus/+the latest Primus library.
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0Pozdrawiam/Regards