środa, 4 marca 2015

Serwer już działa/The server is already running ;)

Jak w tytule już serwer jest on-line. Mieliśmy dość zmasowany atak DDoS. Była to próba nieautoryzowanego wejścia do zasobów naszego serwera. Na szczęście nieudana. Atak realizowany był głównie z dwóch adresów [na teraz jedynie poglądowe dane]:

As in the title, the server already is online. We had quite a massive DDoS attack. It was an attempt of unauthorized access to the sources of our server. Fortunately unsuccessful. The attack was carried out mainly for two addresses [for now, only the illustrative data]: