piątek, 20 lutego 2015

AMD Catalyst/Nvidia: build v3 [Pol/Eng]

Udostępniłem sterowniki AMD Catalyst 14.12 [oznaczenie Developerskie 14.50.1] oraz "testowe" AMD Catalyst 14.41 [oznaczenie Developerskie 14.41] build v3. Jak zawsze sterowniki poddaje optymalizacji [część otwarta sterownika], co oznacza lepsze dostosowanie budowanego modułu do architektury [CPU], na jakiej sterownik jest instalowany.

I released AMD Catalyst 14.12 drivers [developer version 14.50.1] and "test" AMD Catalyst 14.41 [developer version 14.41] build v3. As always, drivers is subjected optimize [part of the open driver], which means better of alignment of module under being built onto the architecture [CPU], on which the driver is installed.

czwartek, 11 grudnia 2014

Catalyst 14.12 [Dev 14.50.1] build v2 [Pol/Eng] - update

Udostępniłem Catalysty 14.12 [oznaczenie Developerskie 14.50.1] build v2. Jak zawsze sterowniki poddaje optymalizacji [cześć otwarta sterownika], co oznacza lepsze dostosowanie budowanego modułu do architektury [CPU], na jakiej sterownik jest instalowany. Dodałem także wsparcie dla IOMMU na procesorach Intela [na AMD włączone standardowo]. Stertownik jest kompatybilny z Ubuntu [i pochodnymi] od wersji 14.04 w górę. Ta wersja sterownika wspiera już vdpau, a zatem pozwala na znacznie szersze wsparcie VA-API niż stosowane w poprzednich wersjach XvBA. Tu po aktywacji wsparcia sprzętowego w przeglądarkach, np. chrome/chromium, mamy pełne sprzętowe dekodowanie i kodowanie video, np. flash, WebM/VP9.

Ps. build v2 już bezproblemowo współpracuje z wine [konflikt na poziomie OpenCL1]. Zmieniłem tu reguły narzucone przez AMD i nie pojawi się konflikt. Proszę jednak zachować kolejność instalacji: najpierw wine, a kolejno Catalysty 14.12.

poniedziałek, 27 października 2014

Counter Strike:Global Offensive Kubuntu 14.04 - high detail

Poniżej przedstawienie działania gry Counter Strike: Global Offensive pod Kubuntu 14.04 na wskazanym poniżej sprzęcie, sterownikach i z zadanymi parametrami. Tym razem znacznie "podbiłem poprzeczkę" mojemu AMD APU E-350. Wskazany poniżej wynik, jest możliwy m.in. dzięki zmianom w źródłach kompilatora Gcc 4.9.2 ... oraz mi.m dzięki zmian w jego konfiguracji jakie poczyniłem - czego skutkiem jest odczulanie wydajniejszy i bardziej responsywny kod wynikowy kernela ... ale także mnie "zasobożerny" i zapewniający wysoką energooszczędność kernel:

poniedziałek, 6 października 2014

Catalysty 14.41 oraz 14.9 build v2

Udostępniłem Catalysty 14.41 oraz 14.9 build v2. Build`y sterowników, jak zawsze poddaje optymalizacji [cześć otwarta sterownika], co oznacza lepsze dostosowanie budowanego modułu do architektury [CPU], na jakiej sterownik jest instalowany. Stertowniki mają zapewnioną zgodność od Ubuntu [i pochodnych] w wersji 14.04 w górę.