niedziela, 7 maja 2017

Jesteśmy online/We are online + v50.14 ;)

Zatem ponownie wracamy do żywych - działa nowy serwer. Proszę updatować NeteXt'73 do najnowszej wersji 1.1.16 / So we are back to live again - a new server is running. Please update NeteXt'73 to the latest 1.1.16.

wtorek, 2 maja 2017

Serwer/Server - update

Witajcie, przepraszamy za utrudnienia = brak dostępu do naszych repozytoriów. Mamy nieoczekiwaną zmianę serwera. Myślę, że do dwóch dni wszystko będzie "po staremu" ;)

Hello, sorry for the inconvenience = no access to our repositories. We have an unexpected server change. I think that for two days everything will be "after the old";)

Update:

środa, 4 marca 2015

Serwer już działa/The server is already running ;)

Jak w tytule już serwer jest on-line. Mieliśmy dość zmasowany atak DDoS. Była to próba nieautoryzowanego wejścia do zasobów naszego serwera. Na szczęście nieudana. Atak realizowany był głównie z dwóch adresów [na teraz jedynie poglądowe dane]:

As in the title, the server already is online. We had quite a massive DDoS attack. It was an attempt of unauthorized access to the sources of our server. Fortunately unsuccessful. The attack was carried out mainly for two addresses [for now, only the illustrative data]:

poniedziałek, 22 września 2014

Nowy serwer | NeteXt'73 0.8.0 | kernele Premium v31.3 [Linux-3.16.3]

Zatem w końcu udało się nam wszystko dograć ... i dzięki uprzejmości Kolegi Macieja Żabika mamy nowy bardzo szybki serwer oraz nową wersje NeteXt'73 0.8.0. Jak już Kolega NetBit73 wskazał serwer jest bardzo szybki. Tu także wprowadzamy indywidualizacje logowania do niego i każdy z Użytkowników Premium otrzymał indywidualny kod dostępu. Przypominamy, że każde "kombinowanie" z kodem logowania może doprowadzić do automatycznego banu dla danego użytkownika [nastąpi automatyczne zablokowanie połączenia z jego urządzeń i blokada konta]. Oczywiście każdą taką sytuacje będziemy wyjaśniać indywidualnie ... jednak zalecamy rozwagę ;).