niedziela, 7 maja 2017

Jesteśmy online/We are online + v50.14 ;)

Zatem ponownie wracamy do żywych - działa nowy serwer. Proszę updatować NeteXt'73 do najnowszej wersji 1.1.16 / So we are back to live again - a new server is running. Please update NeteXt'73 to the latest 1.1.16.

Ponadto udostępniłem kernele v50.14 Premium i Standard. Premium budowane pod Gcc 7.1.0, a Standard pod 6.3.1 / In addition, I am offering kernels v50.14 Premium and Standard. Premium built under Gcc 7.1.0, and Standard under 6.3.1Pozdrawiam/Regards