czwartek, 8 czerwca 2017

Kernel v51.2 & v51.3 Premium

Udostępniłem kernele w wersji v51.2 Standard i Premium oraz v51.3 Premium oparte na źródłach Linux-4.11.2/4.11.3. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org oraz git.kernel.org. W przypadku kerneli Premium użyłem Gcc w wersji 7.1.1 (eXt73-build_v3.1), a w przypadku kerneli Standard Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v10.1).

Kernele Premium v51.3 w stosunku do v51.2 powinny być wydajniejsze średnio o ok 10 %.

I released a new version of my v51.2 Standard and Premium and v51.3 Premium kernels based on sources Linux-4.11.2/4.11.3You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org oraz git.kernel.orgFor Premium kernels I have used Gcc version 7.1.1 (eXt73-build_v3.1) and for Standard kernel gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v10.1).

Premium kernels v51.3 compared to v51.2 should be more efficient on average by about 10%.
W przypadku użytkowania zamkniętych sterowników dla układów Firmy Nvidia - celem poprawnej pracy z krenelami v51.x proszę o zainstalowanie najnowszych buildów sterowników, jakie obecnie udostępniam w ramach NeteXt'73 - zatem do wyboru 381.22-v2 oraz 375.66-v5.

If you use closed drivers for Nvidia GPU - to work properly with kremel v51.x, please install the latest driver builds that I am currently providing under our NeteXt'73 - 381.22-v2 oraz 375.66-v5.


Poniżej przykład działania gry DiRT Rally - kernel 4.11.2-ext73-51.2-piledriver/4.11.3-ext73-51.3-piledriver na wskazanej poniżej maszynie. Ustawienia - ponad Maximum, rozdzielczość 1920x1080. Gra działa na:

Here is an example of DiRT Rally game - 4.11.2-ext73-51.2-piledriver/4.11.3-ext73-51.3-piledriver kernel on the following machine. Settings - above Maximum, resolution 1920x1080. The game works on:

CPU: AMD FX-8320 @4.6 GHz 8MB cache 8 rdzeni/cores
GPU: Nvidia GForce 1060/6 GB VRam

RAM: 16 GB Ram

Pozdrawiam/Regards