piątek, 28 sierpnia 2015

CS: GO | kernel v40.7 vs v41.6 [POL/ENG]

Poniżej chciałem przedstawić porównanie działania gry CS: GO na dwóch różnych kernelach v40.7 oraz v41.6. Tu użyłem sterowników Nvidii 352.21 z kernelem v40.7 oraz 352.30 z kernele v41.6. Użycie dwóch różnych wersji jednak nie wypływa tu na wydajność samej gry. Różnice jakie są widoczne na korzyść v41.6 wynikają ze zmian jakie poczyniłem w [już udostępnionym] środowisku bumblebee + biblioteki primus oraz przede wszystkim ze zmian, jakie dokonane zostały w Gcc którego używam do budowy oraz samym kernelu.

Below I wanted to present a comparison of action game CS: GO on two different kernels v40.7 and v41.6. Here I used the Nvidia 352.21 drivers with the kernel v40.7 and 352.30 with the v41.6 kernel. I use two different versions graphic drivers, however this does not change performance of the game. The differences that are visible to the benefit v41.6, result from changes which I have made in environment bumblebee and primus librarys [ shared with NeteXt 73], and above all the changes that were made in gcc I use to build and the same kernel.