piątek, 28 sierpnia 2015

CS: GO | kernel v40.7 vs v41.6 [POL/ENG]

Poniżej chciałem przedstawić porównanie działania gry CS: GO na dwóch różnych kernelach v40.7 oraz v41.6. Tu użyłem sterowników Nvidii 352.21 z kernelem v40.7 oraz 352.30 z kernele v41.6. Użycie dwóch różnych wersji jednak nie wypływa tu na wydajność samej gry. Różnice jakie są widoczne na korzyść v41.6 wynikają ze zmian jakie poczyniłem w [już udostępnionym] środowisku bumblebee + biblioteki primus oraz przede wszystkim ze zmian, jakie dokonane zostały w Gcc którego używam do budowy oraz samym kernelu.

Below I wanted to present a comparison of action game CS: GO on two different kernels v40.7 and v41.6. Here I used the Nvidia 352.21 drivers with the kernel v40.7 and 352.30 with the v41.6 kernel. I use two different versions graphic drivers, however this does not change performance of the game. The differences that are visible to the benefit v41.6, result from changes which I have made in environment bumblebee and primus librarys [ shared with NeteXt 73], and above all the changes that were made in gcc I use to build and the same kernel.

Counter Strike: Global Offensive z maksymalnymi ustawieniami na podanej konfiguracji:

Counter-Strike: Global Offensive with the maximum settings for the given configuration:

CPU: Intel Core i5-5200U (2 rdzenie/cores, 2.2 GHz - 2.7 GHz, 3 MB cache),
GPU Nvidia GF 840M 2 GB Ram + Intel HD Graphics 5500
RAM: 8 GB Ram

System: Kubuntu Linux 14.04.2 64 bit
Rozdzielczość/Resolution: 1920 x 1080 (FullHD)
Kernel: Linux version 4.1.6-ext73-41.6-broadwell (root@ext73-kernel) (gcc version 5.2.1 20150818(eXt73-build_v6.7) ) #53 SMP PREEMPT Thu Aug 27 21:54:02 CEST 2015
Sterowniki/Drivers: Nvidia 352.30
NvidiaOptimus: Bumblebee + najnowsze biblioteki Primus/+the latest Primus library.
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0

CPU: Intel Core i5-5200U (2 rdzenie/cores, 2.2 GHz - 2.7 GHz, 3 MB cache),
GPU Nvidia GF 840M 2 GB Ram + Intel HD Graphics 5500
RAM: 8 GB Ram

System: Kubuntu Linux 14.04.2 64 bit
Rozdzielczość/Resolution: 1920 x 1080 (FullHD)
Kernel: Linux version 4.0.7-ext73-40.7-broadwell (root@ext73-kernel) (gcc version 5.1.1 20150623 (eXt73-build_v5.1) ) #5 SMP PREEMPT Tue Jun 30 19:51:02 CEST 2015
Sterowniki/Drivers: Nvidia 352.21
NvidiaOptimus: Bumblebee + najnowsze biblioteki Primus/+the latest Primus library.
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0

Jak widać w najbardziej obciążających miejscach różnica sięga nawet 14 % dla nowszych rozwiązań, tj zamiast np. 43 kl/s, mamy 49 kl/s.

As you can see in the most incriminating points, difference is as high as 14% for newer solutions, instead eg. 43 frames/sec, we have 49 frames / sec.

Pozdrawiam/Regards