niedziela, 7 czerwca 2020

Kernel Premium & Standard v76.15 | Mesa 3D 20.1.0 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v76.15 [oparte o źródła Linux-5.6.15] w wersji Premium & Standard. 

Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.1.0 - build ten został przez nas zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników.

Kolejną zmianą jest przebudowana całkiem na nowo sekcja sterowników Nvidii. NeteXt'73 automatycznie rozpoznaje z jakim rozwiązaniem ma do czynienia, albo samodzielny układ Nvidii, albo hybrydowe połańczanie Nvidia/Intel = Optimus. Po raz pierwszy przeszliśmy w przypadku Nvidia Optimus z Bumblebee, na Nvidia PRIME oraz dodaliśmy zmodyfikowany przez nas Prime Indicator. Na tę chwilę przewidujemy dwa tryby pracy: jako układ graficzny Intela [oszczędność energii] oraz w trybie wydajnościowy, jako układ Nvidii. Kolejną zmianą będzie dodanie trybu ondemand, a zatem praca na układzie Intela, z możliwością ładowania i wyładowywania sterowników Nvidii oraz uruchamiania GPU Nvidii w tle. Na to rozwiązanie nie zdecydowaliśmy się ze względu na jeszcze nie w pełni realizowana obsługę procesu zarządzania energią dla układu Nvidii w tym trybie. Na tę chwilę skutkuje to zatem stałym działaniem układu Nvidii w tle, co w przypadku pracy na baterii skutkuje strat ok 20-40 % czasu jej pracy. Myślę, że do 2-3 miesięcy uda się rozwiązać i ten problem - wtedy wdrożymy w Prime Indicatorze także i takie rozwiązanie oraz dodatkowe wdrożenie uproszonych mechanizmów wybierania na jakim układzie graficznym ma działać dana aplikacja.

niedziela, 12 kwietnia 2020

Składamy życzenia spokojnych, radosnych 
oraz ciepłych świąt Wielkiej Nocy !

We wish you everyone peaceful, 
joyful and warm Easter !Zespół NeteXt`73/NeteXt'73 Team

czwartek, 27 lutego 2020

Kernel Premium & Standard v75.6 | Mesa 3D 19.3.4/20.0

Udostępniłem kernele v75.6 [oparte o źródła Linux-5.5.6] w wersji Premium & Standard. Zwierają patche poprawiające ich wydajność, responsywność, w tym Proton FSYNC oraz zapewniające monitoring napięć i temperatur dla platformy AMD Ryzen [standardowo te funkcjonalności dostępne będą dopiero w linii kernela Linux-5.6.x]. Oczywiście kernele - w szczególności Premium zostały mocniej zoptymalizowane także na poziomie kompilacji.

I have made available the v75.6 kernels [based on Linux-5.5.6] in the Premium & Standard version. They contain patches improving their performance and responsiveness, including Proton FSYNC, and ensuring voltage and temperature monitoring for the AMD Ryzen platform [as standard, these functionalities will be available since the Linux-5.6.x kernel line]. Of course, kernels - in particular Premium have been more optimized at the build level as well.


wtorek, 21 stycznia 2020

Kernel Premium & Standard v75.x | Gcc 9.2.1 | Nvidia 440.44

Chciałbym niniejszym wytłumaczyć ostatni brak aktualizacji. Otóż kernele z linii Linux-5.4.x posiadają poważną słabość, sumarycznie w mojej opinii wykluczającą je z codziennego użytku w przypadku komputerów korzystający z układu graficznego Intela. Problem dotyczy architektur od Skylake w górę i objawia się losowymi zawieszaniami 'twardymi' [konieczne odłączenie zasilania]. Błąd ten objawia się w logach w następujący sposób:

I would like to hereby explain the last missing update. Well, the kernels of the Linux-5.4.x line have a serious weakness, in total in my opinion excluding it from everyday use in the case of computers using the Intel graphics system. The problem is with architecture from Skylake up and manifests itself with random 'hard hangs' [power disconnection required]. This error manifests itself in the logs as follows:

sobota, 19 października 2019

Kernel Premium & Standard v73.6 | Gcc 9.2.1 | Nvidia 435.21 | Ubuntu 16.04

Udostępniłem kernele wersji v73.6 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-5.3.6O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org
Kernele Premium & Standard zbudowane są na udostępnionym gcc (eXt73-build_v9.3) 9.2.1 20191005.

Od tej wersji kerneli, zaprzestajemy wsparcia dla linii Ubuntu 16.04. Do końca grudnia 2019 nadal będzie możliwość instalowania kernela 72.14 oraz sterowników nvidii 418.xx dla w/w wersji Ubuntu. Nie będą udostępniane jednak żadne nowe wersje. Zalecamy upgrade do wersji 18.04.

Ponadto udostępniłem dostosowany do w/w kerneli  build sterowników Nvidii 435.21 [dla Ubuntu 18.04 - 19.10].

I released a new version of my v73.6 Premium & Standard based on  Linux-5.3.6 sources. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org
Premium & Standard kernels are built on shared gcc (eXt73-build_v9.3) 9.2.1 20191005.

From this kernel version, we are ceasing support for the Ubuntu 16.04 line. Until the end of December 2019 it will still be possible to install the 72.14 kernel and nvidia 418.xx drivers for the above version of Ubuntu. However, no new versions will be available. We recommend upgrading to version 18.04.

In addition, I made available the Nvidia 418.74 and 430.34 [for Ubuntu 18.04 - 19.04] driver build adapted to the above kernels. These kernels are not only the fastest and most responsive among the ones built so far, but also provide full protection against hardware threats on the CPU side.

wtorek, 30 lipca 2019

Kernel Premium & Standard v72.4 | Gcc 9.1.1 | Nvidia 418.74 & 430.34

Udostępniłem kernele wersji v72.4 Premium & Standard oparte na  źródłach Linux-5.2.4O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org
Kernele Premium & Standard zbudowane są na udostępnionym gcc (eXt73-build_v6.5) 9.1.1 20190713.

Po raz pierwszy dodałem także nowy kernel Premium dla AMD - ryzen-2. Kernel zoptymalizowany został dla najnowszych procesorów AMD opartych o architekturę Zen 2, a zatem procesorów Ryzen 3xxx.

Ponadto udostępniłem dostosowany do w/w kerneli  build sterowników Nvidii 418.74 oraz 430.34 [dla Ubuntu 18.04 - 19.04]. Te kernele są nie tylko najszybsze i najbardziej responsywne spośród dotychczas zbudowanych, ale tez zapewniają pełną ochronę przed sprzętowymi zagrożeniami po stronie CPU.

I released a new version of my v72.4 Premium & Standard based on Linux-5.2.4 sourcesYou can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org
Premium & Standard kernels are built on shared gcc (eXt73-build_v6.5) 9.1.1 20190713.

I added for the first time a new Premium kernel for AMD - ryzen-2. Kernel has been optimized for the latest AMD processors based on Zen 2 architecture - therefore for Ryzen 3xxx processors.

In addition, I made available the Nvidia 418.74 and 430.34 [for Ubuntu 18.04 - 19.04] driver build adapted to the above kernels. These kernels are not only the fastest and most responsive among the ones built so far, but also provide full protection against hardware threats on the CPU side.