środa, 8 lipca 2020

Kernel Premium & Standard v77.7 | Mesa 3D 20.1.2 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v77.7 [oparte o źródła Linux-5.7.7] w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają włączoną technologię Futex2 zrealizowaną, jako  zestaw patchy dla kernela, przez Valve we współpracy z Collabora. Jest to rozszerzenie systemu futex, pozwalające na bardziej optymalną synchronizację puli wątków. Takie rozwiązanie na poziomie jądra w połączeniu ze zmianami dla Wine/Proton, pozwala m.in. na lepsze [wydajniejsze] działanie gier i programów pisanych pod Windows. Po testach jakie przeprowadziłem, wygląda także że i gry działające natywnie pod Linuksem lepiej funkcjonują. Ten zestaw patchy standardowo trafi dopiero do linii kerneli Linux-5.9.x, Ja dostosowałem go już do linii Linux-5.7.x. 

We have released new kernels v77.7 [based on Linux-5.7.7] in the Premium & Standard version. These kernels, in addition to further optimizations, have Futex2 technology enabled, implemented as a set of patches for the kernel, developed by Valve in cooperation with Collabora. It is an extension of the futex system, allowing for a more optimal thread pool synchronization. This solution at the kernel level, combined with the changes for Wine / Proton, allows, among others for better [more efficient] operation of games and programs written under Windows. After the tests I conducted, it also looks like games that run natively under Linux work better too. This patch set will normally only go to the Linux-5.9.x kernel line, I've already adapted it to the Linux-5.7.x line.

niedziela, 7 czerwca 2020

Kernel Premium & Standard v76.15 | Mesa 3D 20.1.0 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v76.15 [oparte o źródła Linux-5.6.15] w wersji Premium & Standard. 

Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.1.0 - build ten został przez nas zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników.

Kolejną zmianą jest przebudowana całkiem na nowo sekcja sterowników Nvidii. NeteXt'73 automatycznie rozpoznaje z jakim rozwiązaniem ma do czynienia, albo samodzielny układ Nvidii, albo hybrydowe połańczanie Nvidia/Intel = Optimus. Po raz pierwszy przeszliśmy w przypadku Nvidia Optimus z Bumblebee, na Nvidia PRIME oraz dodaliśmy zmodyfikowany przez nas Prime Indicator. Na tę chwilę przewidujemy dwa tryby pracy: jako układ graficzny Intela [oszczędność energii] oraz w trybie wydajnościowy, jako układ Nvidii. Kolejną zmianą będzie dodanie trybu ondemand, a zatem praca na układzie Intela, z możliwością ładowania i wyładowywania sterowników Nvidii oraz uruchamiania GPU Nvidii w tle. Na to rozwiązanie nie zdecydowaliśmy się ze względu na jeszcze nie w pełni realizowana obsługę procesu zarządzania energią dla układu Nvidii w tym trybie. Na tę chwilę skutkuje to zatem stałym działaniem układu Nvidii w tle, co w przypadku pracy na baterii skutkuje strat ok 20-40 % czasu jej pracy. Myślę, że do 2-3 miesięcy uda się rozwiązać i ten problem - wtedy wdrożymy w Prime Indicatorze także i takie rozwiązanie oraz dodatkowe wdrożenie uproszonych mechanizmów wybierania na jakim układzie graficznym ma działać dana aplikacja.

niedziela, 12 kwietnia 2020

Składamy życzenia spokojnych, radosnych 
oraz ciepłych świąt Wielkiej Nocy !

We wish you everyone peaceful, 
joyful and warm Easter !Zespół NeteXt`73/NeteXt'73 Team

czwartek, 27 lutego 2020

Kernel Premium & Standard v75.6 | Mesa 3D 19.3.4/20.0

Udostępniłem kernele v75.6 [oparte o źródła Linux-5.5.6] w wersji Premium & Standard. Zwierają patche poprawiające ich wydajność, responsywność, w tym Proton FSYNC oraz zapewniające monitoring napięć i temperatur dla platformy AMD Ryzen [standardowo te funkcjonalności dostępne będą dopiero w linii kernela Linux-5.6.x]. Oczywiście kernele - w szczególności Premium zostały mocniej zoptymalizowane także na poziomie kompilacji.

I have made available the v75.6 kernels [based on Linux-5.5.6] in the Premium & Standard version. They contain patches improving their performance and responsiveness, including Proton FSYNC, and ensuring voltage and temperature monitoring for the AMD Ryzen platform [as standard, these functionalities will be available since the Linux-5.6.x kernel line]. Of course, kernels - in particular Premium have been more optimized at the build level as well.


wtorek, 21 stycznia 2020

Kernel Premium & Standard v75.x | Gcc 9.2.1 | Nvidia 440.44

Chciałbym niniejszym wytłumaczyć ostatni brak aktualizacji. Otóż kernele z linii Linux-5.4.x posiadają poważną słabość, sumarycznie w mojej opinii wykluczającą je z codziennego użytku w przypadku komputerów korzystający z układu graficznego Intela. Problem dotyczy architektur od Skylake w górę i objawia się losowymi zawieszaniami 'twardymi' [konieczne odłączenie zasilania]. Błąd ten objawia się w logach w następujący sposób:

I would like to hereby explain the last missing update. Well, the kernels of the Linux-5.4.x line have a serious weakness, in total in my opinion excluding it from everyday use in the case of computers using the Intel graphics system. The problem is with architecture from Skylake up and manifests itself with random 'hard hangs' [power disconnection required]. This error manifests itself in the logs as follows:

sobota, 19 października 2019

Kernel Premium & Standard v73.6 | Gcc 9.2.1 | Nvidia 435.21 | Ubuntu 16.04

Udostępniłem kernele wersji v73.6 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-5.3.6O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org
Kernele Premium & Standard zbudowane są na udostępnionym gcc (eXt73-build_v9.3) 9.2.1 20191005.

Od tej wersji kerneli, zaprzestajemy wsparcia dla linii Ubuntu 16.04. Do końca grudnia 2019 nadal będzie możliwość instalowania kernela 72.14 oraz sterowników nvidii 418.xx dla w/w wersji Ubuntu. Nie będą udostępniane jednak żadne nowe wersje. Zalecamy upgrade do wersji 18.04.

Ponadto udostępniłem dostosowany do w/w kerneli  build sterowników Nvidii 435.21 [dla Ubuntu 18.04 - 19.10].

I released a new version of my v73.6 Premium & Standard based on  Linux-5.3.6 sources. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org
Premium & Standard kernels are built on shared gcc (eXt73-build_v9.3) 9.2.1 20191005.

From this kernel version, we are ceasing support for the Ubuntu 16.04 line. Until the end of December 2019 it will still be possible to install the 72.14 kernel and nvidia 418.xx drivers for the above version of Ubuntu. However, no new versions will be available. We recommend upgrading to version 18.04.

In addition, I made available the Nvidia 418.74 and 430.34 [for Ubuntu 18.04 - 19.04] driver build adapted to the above kernels. These kernels are not only the fastest and most responsive among the ones built so far, but also provide full protection against hardware threats on the CPU side.