niedziela, 4 kwietnia 2021

Składamy życzenia spokojnych, radosnych 
oraz ciepłych świąt Wielkiej Nocy !

We wish you everyone peaceful, 
joyful and warm Easter !Zespół NeteXt`73/NeteXt'73 Team

piątek, 5 lutego 2021

Kernel Premium & Standard v80.11 | Mesa 3D 20.3.4 | Gcc 10.2.1 | Nvidia ... and more to come ;)

Udostępniliśmy nowe kernele v80.11 [oparte o źródła Linux-5.10.11] ... a wczesniej v80.5 i 80.3 w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają - jak poprzednie włączoną podobnie do wcześniejszych - technologię:

Ponad powyższe:

  • Zbudowałem kernele z obsługa mechanizmu kompresji ZSTD [zamiast poprzedniego LZ4] - to pozwoliło na zmniejszenie rozmiaru image kernela i przyspieszenie startu systemu - im maszyna szybsza, tj. im ma większa ilość rdzeni/wątków procesora, tym przyspieszenie będzie bardziej widoczne.
  • Wdrożyłem i zastosowałem nowy zegar przerwań kernela - 125 Hz. To rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką wydajność - w tym w grach, zarówno natywnych, jak i Windowsowych i uruchamianych przez Protona/Wine. Udało mi sie po mimo tak niskiej wartości zegara zapewnić bardzo wysoką responsywność systemu - co widać na załączonym filmiku.
  • Kernele budowane są pod jeszcze eksperymentalnym, ale już zapewniającym bardzo wydajny i stabilny kod Gcc 11.0.0. Te kernel dostały nową wersje patchy Syscall user dispatcher v6.
We released new v80.11 kernels [based on Linux-5.10.11 source] ... and before these, the v80.5 and 80.3 Premium & Standard. These kernels, in addition to subsequent optimizations, have - like the previous ones - the technology of:
  • I built kernels with support for the ZSTD compression mechanism [instead of the previous LZ4] - this allowed to reduce the size of the kernel image and accelerate the boot process - the faster the machine, ie the more CPU cores/threads it has, the more noticeable the acceleration.
  • I implemented and applied a new kernel interrupt timer - 125 Hz. This solution provides very high performance - including games, both native and for Windows runing by Proton/Wine. Despite such a low clock value, I managed to ensure a very high responsiveness of the system - as can be seen in the attached video. 
  • Kernels are built under the still experimental Gcc 11.0.0, but already providing very efficient and stable code. These kernels got a new version of the Syscall user dispatcher v6 patch.


czwartek, 24 grudnia 2020

sobota, 21 listopada 2020

Kernel Premium & Standard v79.8 | Mesa 3D 20.2.2 | Nvidia ... and more to come ;)

Udostępniliśmy nowe kernele v79.8 [oparte o źródła Linux-5.9.8] ... a wczesniej v79.1 w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają włączoną technologię Futex2 zrealizowaną, jako  zestaw patchy dla kernela, przez Valve we współpracy z Collabora. Jest to rozszerzenie systemu futex, pozwalające na bardziej optymalną synchronizację puli wątków. Takie rozwiązanie na poziomie jądra w połączeniu ze zmianami dla Wine/Proton, pozwala m.in. na lepsze [wydajniejsze] działanie gier i programów pisanych pod Windows. Po testach jakie przeprowadziłem, wygląda także że i gry działające natywnie pod Linuksem lepiej funkcjonują. Ten zestaw patchy nie został nadal wprowadzony standardowo do linii kerneli Linux-5.9.x, dlatego dostosowałem go do Linii 5.9.x. 

Futex2 Proposed In Latest Effort For Linux Kernel Optimization That Can Benefit Gamers

Ponadto kernele zawiera jeszcze szereg innych zmian w tym dodałem: 

- Już uprzednio wprowadzony v78.x patche FSGSBASE - to szereg nowych instrukcji dla nowszych procesorów, które odczulanie podnoszą wydajność w wielu zadaniach. Intel dodał zestaw instrukcji do bezpośredniego manipulowania rejestrami bazowymi FS i GS w serii procesorów Ivy Bridge. Ten zestaw instrukcji jest właśnie nazywany 'FSGSBASE'. Oczywiste obecnie dotyczy to także procesorów AMD. Poniżej widać różnice w wydajności kernela z oraz bez FSGSBASE.

Linux 5.9 Performance Is Off To A Great Start With FSGSBASE Boost

- patche Syscall user dispatcher v5 - ... a kolejny build już będzie posiadał v6  - to kolne patche poprawiające wydajnsoc programów i gier Windowsowych pod Linuksem

- patch dodający emulacje instrukcji SLDT i STR dla 32- i 64-bit procesów - część aplikacji Windows korzystających z SLDT ulegało awarii podczas uruchamiania na systemach obsługujących UMIP, np AMD Ryzen. Tu przykładem niech będzie Crysis 3 - pod tym patchem na najnowszych kernelach Premium np. v79.9 działa idealnie płynnie w ustawieniach Ultra

- szereg innych patchy już wcześniej wprowadzonych ...

środa, 8 lipca 2020

Kernel Premium & Standard v77.7 | Mesa 3D 20.1.2 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v77.7 [oparte o źródła Linux-5.7.7] w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają włączoną technologię Futex2 zrealizowaną, jako  zestaw patchy dla kernela, przez Valve we współpracy z Collabora. Jest to rozszerzenie systemu futex, pozwalające na bardziej optymalną synchronizację puli wątków. Takie rozwiązanie na poziomie jądra w połączeniu ze zmianami dla Wine/Proton, pozwala m.in. na lepsze [wydajniejsze] działanie gier i programów pisanych pod Windows. Po testach jakie przeprowadziłem, wygląda także że i gry działające natywnie pod Linuksem lepiej funkcjonują. Ten zestaw patchy standardowo trafi dopiero do linii kerneli Linux-5.9.x, Ja dostosowałem go już do linii Linux-5.7.x. 

We have released new kernels v77.7 [based on Linux-5.7.7] in the Premium & Standard version. These kernels, in addition to further optimizations, have Futex2 technology enabled, implemented as a set of patches for the kernel, developed by Valve in cooperation with Collabora. It is an extension of the futex system, allowing for a more optimal thread pool synchronization. This solution at the kernel level, combined with the changes for Wine / Proton, allows, among others for better [more efficient] operation of games and programs written under Windows. After the tests I conducted, it also looks like games that run natively under Linux work better too. This patch set will normally only go to the Linux-5.9.x kernel line, I've already adapted it to the Linux-5.7.x line.

niedziela, 7 czerwca 2020

Kernel Premium & Standard v76.15 | Mesa 3D 20.1.0 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v76.15 [oparte o źródła Linux-5.6.15] w wersji Premium & Standard. 

Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.1.0 - build ten został przez nas zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników.

Kolejną zmianą jest przebudowana całkiem na nowo sekcja sterowników Nvidii. NeteXt'73 automatycznie rozpoznaje z jakim rozwiązaniem ma do czynienia, albo samodzielny układ Nvidii, albo hybrydowe połańczanie Nvidia/Intel = Optimus. Po raz pierwszy przeszliśmy w przypadku Nvidia Optimus z Bumblebee, na Nvidia PRIME oraz dodaliśmy zmodyfikowany przez nas Prime Indicator. Na tę chwilę przewidujemy dwa tryby pracy: jako układ graficzny Intela [oszczędność energii] oraz w trybie wydajnościowy, jako układ Nvidii. Kolejną zmianą będzie dodanie trybu ondemand, a zatem praca na układzie Intela, z możliwością ładowania i wyładowywania sterowników Nvidii oraz uruchamiania GPU Nvidii w tle. Na to rozwiązanie nie zdecydowaliśmy się ze względu na jeszcze nie w pełni realizowana obsługę procesu zarządzania energią dla układu Nvidii w tym trybie. Na tę chwilę skutkuje to zatem stałym działaniem układu Nvidii w tle, co w przypadku pracy na baterii skutkuje strat ok 20-40 % czasu jej pracy. Myślę, że do 2-3 miesięcy uda się rozwiązać i ten problem - wtedy wdrożymy w Prime Indicatorze także i takie rozwiązanie oraz dodatkowe wdrożenie uproszonych mechanizmów wybierania na jakim układzie graficznym ma działać dana aplikacja.