niedziela, 5 maja 2024

Ubuntu 24.04 & krenele i sterowniki | kernels and drivers

W najbliższych 2 tygodniach zaczniemy dostosowywać NeteXt'73 do zmian wynikających z wdrożenia stabilnej linii Ubuntu 24.04. Do tego czasu wydamy tez nowe kernele v108.9 bazujące na źródłach Linux-6.8.9, nowe sterowniki graficzne Nvidii oraz otwarte Mesa 3D.

In the next 2 weeks we will start adapting NeteXt'73 to changes resulting from the implementation of the Ubuntu 24.04 stable line. By then, we will also release new v108.9 kernels based on Linux-6.8.9 sources, new Nvidia graphics drivers and open Mesa 3D.

Pozdrawiam/Regards

e X t 7 3

wtorek, 2 stycznia 2024

 Wszystkiego najlepszego 

                        w Nowym 2024 Roku !Happy New Year 2024 !

niedziela, 31 grudnia 2023

Kernel v106.5 [Linux-6.6.6], Mesa v23.3.2, Gcc 13.2.1, Nvidia 535 & 545

Udostępniliśmy nowe kernele z linii v106

Kernele bazują na źródłach Linux-5.13 - obecna wersja v106.5 [Linux-6.6.6] + dodatkowe patche, w tym:

 1. Futex2 [najnowsza wersja dev v3] - znacząco poprawia działanie pod Linuksem np. gier Windowsowych [pod Proton - polecam GE-Proton oraz najnowsze buildy VKD3D = vkd3d-proton].
 2. Multigenerational LRU v6 - znacząca redukcja obciążenia procesora przy zarządzaniu pamięcią w sytuacji jej zapełnienia. Framework ten pozwala na znacząco lepsze wykorzystanie jej zasobów.
 3. ZSTD - zestaw patchy zapewniający lepszą kompresje kernela przy udziale tej technologi.
 4. Scheduler procesora BORE (Burst-Oriented Response Enhancer)BORE (Burst-Oriented Response Enhancer) to ulepszone wersje CFS (Completely Fair Scheduler) i EEVDF (Earliest Ellibed Virtual Deadline First) Linux. Opracowany w celu utrzymania wysokiej wydajności tych harmonogramów, przy jednoczesnym zapewnieniu elastycznej reakcji na dane wejściowe użytkownika w możliwie najbardziej wszechstronnym scenariuszu obciążenia. Pozwala na znacznie szybsza reakcję sytemu na 'oczekiwania' użytkownika.
 5. Nowy zegar przerwań kernela - 250 Hz. Na teraz dałem standardowy zegar - współpracuje świetnie z schedulerami EEVDF oraz BORE. Pracuje jednak nad zegarem 200 HZ rozwiązanie zapewnia bardzo wysoką wydajność - w tym w grach, zarówno natywnych, jak i Windowsowych i uruchamianych przez Protona/Wine, przy jednocześnie bardzo wysokiej responsywności - to rozwiązanie może zadebiutuje w kolejnych buildach kerneli.
 6. Zapisywanie MSR - patch ten umożliwia modyfikowanie tzw. Model-Specific Register, a on z koli pozwala np na aktywowanie CPU Turbo, tam gdzie producenci to wyłączyli permanentnie - np. spora część laptopów Lenovo z procesorami Intel.
 7. CPU Intel - Turbo - obecnie w kernelu wprowadzono ograniczenia polegające na tym, że jeśli producent laptopa wyłączy Turbo globalnie, standardowy kernel nie pozwoli go włączyć użytkownikowi. Napisałem patch, który pozwala cieszyć sie pełną mocą procesora na procesorach Intela, niezależnie od sztucznych ograniczeń.
 8. Optymalizacja kompresji - ponad ZSTD, dodałem patche poprawiające wykorzystanie kompresji LZ4, GZIP, XZ.
 9. Lepsze optymalizacje - zarówno w konfiguracji, jak i procesie kompilacji kernela.
 10. LLVM/Clang v17.0.4 - Kernele optymalizowane są na poziom ie kompilacji przy użyciu tool-chain LLVM.
 11. Szereg innych dodatkowych patchy dotyczących: błędów ACPI, pracy USB, błędów psmouse, EFI, etc.

sobota, 31 grudnia 2022

 Wszystkiego najlepszego 

                        w Nowym 2023 Roku !

                    Happy New Year 2023 !

sobota, 24 grudnia 2022

niedziela, 27 marca 2022

Kernel v96.13 [Linux-5.16.13], 97.0 [Linux-5.17.0], Mesa 22.0.0, Gcc 11.2.1, Nvidia 510.60.02

Udostępniliśmy nowe kernele z linii v96 oraz v97 - [v96.xx] ostatni build z tej serii - bazujące na źródłach Linux-5.16 i Linux-5.17 - obecna wersja v96.13 [Linux-5.16.13] oraz v97.0 [Linux-5.17.0] + dodatkowe patche, w tym:

 1. Multigenerational LRU v8 - znacząca redukcja obciążenia procesora przy zarządzaniu pamięcią w sytuacji jej zapełnienia. Framework ten pozwala na znacząco lepsze wykorzystanie jej zasobów.
 2. ZSTD - zestaw patchy zapewniający lepszą kompresje kernela przy udziale tej technologi.
 3. Bluetooth ASUS ROG 2021 np. Zephyrus [chipy Mediatek] -  mój patch zapewniający działanie Bluetooth na najnowszych maszynach Asusa z rodziny ROG na 2021 rok. Przesłałem patch do akceptacji, ale prawdopodobnie dopiero pojawi się w nowych kernelach standardowo za 6 miesięcy - najwcześniej źródła Linux5.16.x. W tym czasie nasze kernele zapewniać będą juz pełne wsparcie.
 4. Zapisywanie MSR - patch ten umożliwia modyfikowanie tzw. Model-Specific Register, a on z koli pozwala np na aktywowanie CPU Turbo, tam gdzie producenci to wyłączyli permanentnie - np. spora część laptopów Lenovo z procesorami Intel.
 5. CPU Intel - Turbo - obecnie w kernelu wprowadzono ograniczenia polegające na tym, że jeśli producent laptopa wyłączy Turbo globalnie, standardowy kernel nie pozwoli go włączyć użytkownikowi. Napisałem patch, który pozwala cieszyć sie pełną mocą procesora na procesorach Intela, niezależnie od sztucznych ograniczeń.
 6. Optymalizacja kompresji - ponad ZSTD, dodałem patche poprawiające wykorzystanie kompresji LZ4, GZIP, XZ.
 7. Lepsze optymalizacje - zarówno w konfiguracji, jak i procesie kompilacji kernela.
 8. Budowa kerneli pod Gcc 12.0.1 - zapewnia to przy wykorzystaniu odpowiednich flag bardzo wydajny, responsywny, ale i juz bardzo stabilny kod.
 9. Gcc 11.2.1 - kernel zoptymalizowany i kompilowany przy udziale najnowszej wersji kompilatora Gcc.
 10. Szereg innych dodatkowych patchy dotyczących: błędów ACPI, pracy USB, błędów psmouse, EFI, etc.

Dodatkowo od wersji v97.0 wprowadziliśmy tzw. Dynamiczne Wywłaszczenie - Dynamic Preemption. To pozwala na budowę jednej wersji kernela z 3 trybami pracy:

 1. Preempt Full - zapewnia najwyższą responsywność systemu.
 2. Preempt Voluntary - w NeteXt73 nazwany Optimal - tryb balansujący pomiędzy najwyższą responsywnością, a najwyższą wydajnością - dla nas tryb domyślny i polecany.
 3. Preempt None - w NeteXt73 nazwany Server - tryb zapewniający najwyższą wydajność, jednakże kosztem responsywności systemu.