niedziela, 5 maja 2024

Ubuntu 24.04 & krenele i sterowniki | kernels and drivers

W najbliższych 2 tygodniach zaczniemy dostosowywać NeteXt'73 do zmian wynikających z wdrożenia stabilnej linii Ubuntu 24.04. Do tego czasu wydamy tez nowe kernele v108.9 bazujące na źródłach Linux-6.8.9, nowe sterowniki graficzne Nvidii oraz otwarte Mesa 3D.

In the next 2 weeks we will start adapting NeteXt'73 to changes resulting from the implementation of the Ubuntu 24.04 stable line. By then, we will also release new v108.9 kernels based on Linux-6.8.9 sources, new Nvidia graphics drivers and open Mesa 3D.

Pozdrawiam/Regards

e X t 7 3