środa, 8 lipca 2020

Kernel Premium & Standard v77.7 | Mesa 3D 20.1.2 | Nvidia Optimus

Udostępniliśmy nowe kernele v77.7 [oparte o źródła Linux-5.7.7] w wersji Premium & Standard. Kernele te dodatkowo, obok kolejnych optymalizacji mają włączoną technologię Futex2 zrealizowaną, jako  zestaw patchy dla kernela, przez Valve we współpracy z Collabora. Jest to rozszerzenie systemu futex, pozwalające na bardziej optymalną synchronizację puli wątków. Takie rozwiązanie na poziomie jądra w połączeniu ze zmianami dla Wine/Proton, pozwala m.in. na lepsze [wydajniejsze] działanie gier i programów pisanych pod Windows. Po testach jakie przeprowadziłem, wygląda także że i gry działające natywnie pod Linuksem lepiej funkcjonują. Ten zestaw patchy standardowo trafi dopiero do linii kerneli Linux-5.9.x, Ja dostosowałem go już do linii Linux-5.7.x. 

We have released new kernels v77.7 [based on Linux-5.7.7] in the Premium & Standard version. These kernels, in addition to further optimizations, have Futex2 technology enabled, implemented as a set of patches for the kernel, developed by Valve in cooperation with Collabora. It is an extension of the futex system, allowing for a more optimal thread pool synchronization. This solution at the kernel level, combined with the changes for Wine / Proton, allows, among others for better [more efficient] operation of games and programs written under Windows. After the tests I conducted, it also looks like games that run natively under Linux work better too. This patch set will normally only go to the Linux-5.9.x kernel line, I've already adapted it to the Linux-5.7.x line.

Udostępniliśmy najnowszą Mesę 3D 20.1.2 - build ten został przez nas zoptymalizowany m.in. na poziomie kompilacji kodu wynikowego, co skutkuje wyższą wydajnością oraz responsywnością tych sterowników. W tym wydaniu pojawia się bardzo wiele poprawek dla układów AMD Radeon.

We have released the latest 3D Mesa 20.1.2 - this build has been optimized by us, including at the compilation level of the resulting code, which results in higher performance and responsiveness of these drivers. There are many patches for AMD Radeon in this release.

Ponadto dopieściliśmy naszą wersje sterowników Nvidia oraz rozwiązanie dla Nvidia Optimus. NeteXt'73 automatycznie rozpoznaje z jakim rozwiązaniem ma do czynienia, albo samodzielny układ Nvidii, albo hybrydowe połańczanie Nvidia/Intel = Optimus. Ponadto dodamy linie sterowników dla starszych układów Nvidii - obecnie będzie to sterownik 390.138. Wszystkie sterowniki, a zatem z linii 440.xxx, nadchodzącej 450.xx oraz 390.xxx poddam w najbliższym czasie kolejnym optymalizacjom - obecnie je testuje.

In addition, we have added our version of Nvidia drivers and a solution for Nvidia Optimus. NeteXt'73 automatically recognizes what solution it is dealing with, either a standalone Nvidia chip or a hybrid combination of Nvidia / Intel = Optimus. In addition, we will add driver lines for older Nvidia systems - now it will be driver 390.138. All drivers, from the 440.xxx line, the upcoming 450.xx and 390.xxx will be subject to further optimizations in the near future - I am currently testing them.

Pozdrawiam/Regards