piątek, 14 lutego 2014

Kernele Atom

To kernele 64-bitowe - dostępne nieodpłatnie. Zoptymalizowane i przeznaczone dla maszyn typu Desktop, laptop/notebook opartych o procesory Intel Atom - [pozwalających na instalacje środowiska 64 bitowego]. Zapewniają one maksymalne wykorzystanie powołanej architektury procesora, oferując maksymalną na daną chwilę responsywność, wydajność i energooszczędność danego środowiska systemowego - połączeniu z innymi optymalizacjami budowanymi przeze mnie i oferowanymi w ramach naszego Projektu NeteXt'73.