środa, 14 stycznia 2015

Kernele v33.1 K8 i atom [Linux-3.18.1]/K8 and atom Kernels v33.1 - based on Linux 3.18.1 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v33.1 Standard, tj. K8 oraz atom - oparte o Linux-3.18.1. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony "zegar" HZ=500. O zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o gcc (eXt73-build_v1.7) 4.9.3 20141231 (prerelease).


Uwaga - w przypadku sterowników Nvidii będą występowały problemy - Nvidia nie dostosowała sterowników do nowych kerneli Linux-3.18.x. Będę stopniowo udostępniał zmodyfikowane wersje sterowników [zawierające odpowiedni patch]. Obecnie już podmieniłem sterowniki 346.22 i w kolejnych dniach udostępnię następne.

W następnych dniach wydam kernele v33.2 Premium - tu poczyniłem dość poważne zmiany w procesie kompilacji tych kerneli, co skutkuje odczuwalnym wzrostem wydajności [w określonych warunkach] i responsywności systemu.


I released a new version of my kernels v33.1 a Standard line, ie. K8 and atom - based on Linux 3.18.1. In these versions as in the previous, I also have implemented the "clock" HZ=500. In these kernels at these moment, I turned off the file system support for aufs - arguably activates in future versions of the line v33.x.  About changes made in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on Gcc 4.9.3 20141210 (prerelease). Kernels built based on gcc (eXt73-build_v1.7) 4.9.3 20141231 (prerelease).

Attention - in the case of the Nvidia drivers you will have a troubles - Nvidia drivers have not were adapted to the new Linux kernels 3.18.x. I will gradually make available the modified drivers [containing the appropriate patch]. Already today I swapped drivers 346.22 and the following days I will share next versions.

In the next days I will give kernels v33.2 Premium - here I have made quite a significant change in the process of compiling the kernel, resulting in a noticeable increase in productivity [under certain conditions] and the responsiveness of the system.


Pozdrawiam/Regards