wtorek, 7 lipca 2015

Kernele v40.7 Premium i Standard [Linux-4.0.7]/Premium and Standard Kernels v40.7 - based on Linux 4.0.7 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v40.7 Premium oraz Standard [K8 i atom]. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org oraz użyciu nowszej wersji gcc (eXt73-build_v5.1) 5.1.1 20150623,  ponad zmiany wprowadzone już w kernelu v40.3, zbudowałem patch na błędy dotyczące "Error parsing PCC subspaces from PCCT". Błąd ten występował m.in. na moim Asusie UX303LN. Poważne zmiany dotyczą kerneli Premium, tu bowiem wprowadziłem na poziomie kompilacji optymalizacje idealnie dopasowane do architektur dla jakich buduje, a zatem:


Dla procesorów Intel:
 1. Kernel Sandybride - przeznaczony dla chipów Intela icore - w tym pierwsze wersje architektury Intel Core oraz właśnie Sandy Bridge, np. i3 2100.
 2. Kernel Ivybride - przeznaczony dla chipów Intela icore Ivy Bridge, np. i3 3210.
 3. Kernel Haswell - przeznaczony dla chipów Intela icore Haswell, np. i3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - przeznaczony dla chipów Intela icore Broadwell, np. i5 5200U.
Dla procesorów AMD:
 1. Kernel Brazos - przeznaczony dla chipów AMD - w tym maszynach opartych o procesory AMD od A10.5 [Phenom II, Athlon II], przez właśnie platformę Brazos.
 2. Kernel Bulldozer - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Bulldozer, np. FX-8150. Ten kernel można także stosować do chipów opartych na rdzeniu Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Piledriver, np. FX-8350 oraz Steamroller, np. A10-7850K.
 4. ... a w najbliższej przyszłości także Kernel Excavator - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Excavator - stosowane w najnowszych AMD APU Carrizo. Moim zdaniem to będą najlepsze chipy do maszyn mobilnych - laptop/ultrabook.


I released a new version of my kernels v40.7 Premium and Standard [K8 and atom]. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.org and using a newer version of gcc (eXt73-build_v5.1) 5.1.1 20150623, over the changes already in the kernel v40.3, I built a patch on an error regarding the "Error parsing the PCC subspaces from PCCT". This error has performed on my Asus UX303LN. Major changes concern on the premium kernels, because here I introduced at the level of the compilation, optimizations suited to architectures for which it builds ideally, and therefore:

For Intel:

 1. Kernel Sandybride - designed for Intel chips Icore - including the first versions of the Intel Core Sandy Bridge and just, for example. I3 2100.
 2. Kernel Ivybride - designed for Intel chips Icore Ivy Bridge, for example. I3 3210.
 3. Kernel Haswell - designed for Icore Intel Haswell chips, for example. I3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - designed for Intel chips Icore Broadwell, for example. I5 5200U.

For AMD:

 1. Kernel Brazos - designed for AMD chips - including machines based on AMD from A10.5 [Phenom II, Athlon II], by just Brazos platform.
 2. Kernel Bulldozer - designed for AMD chips based on the Bulldozer architecture, for example. FX-8150. This kernel may be used to chips based on the core Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - designed for AMD chips based on the Piledriver architecture, for example. FX-8350 and the Steamroller, for example. A10-7850K.
 4. ... And in the near future also Kernel Excavator - designed for AMD chips based on the architecture Excavator - used in AMD's latest APU Carrizo. I think it would be best chips for mobile machines - laptop / ultrabook.

Ponad powyższe pracujemy także nad pełnym wsparciem Nvidia Optimus. jako podstawową platformę wybrałem tu Projekt Bumblebee ... jak dla mnie na tę chwile Nvidia Prime ma tyle błędów, że dyskwalifikuje to rozwiązanie do wdrożenia w ramach stabilnych środowisk. Poniżej przykłady działania Bubleebe z moimi sterownikami Nvidii 352.21 + kernel v40.7-broadwell:

Over a the above we also work on the full support Nvidia Optimus. As a basic platform chosen Bumblebee project here ... for me at this moment Nvidia Prime has so many errors that disqualify the solution to be implemented under stable environments. The following examples illustrate the behavior Bubleebe with my Nvidia drivers 352.21 v40.7 + kernel-Broadwell:


Pozdrawiam/Regards