piątek, 29 stycznia 2016

Kernel v44.1 Premium & Standard [Linux-4.4.0][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v44.1 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.4.0. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org, dodatkowe zmiany - ponad to co już wskazywałem przy okazji informacji nt. kerneli v43.3, zaaplikowałem do kernela m.in. patch niwelujący dość poważną słabość CVE-2016-0728 oraz użyłem nowszej wersji gcc (eXt73-build_v10.7) 5.3.1 20160105

I released a new version of my kernels v44.1 Premium and Standard based on sources Linux-4.4.0. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.orgamong others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v43.3, I have applied to the kernel patch, which leveling fairly serious weakness CVE-2016-0728 and I used a newer version of gcc (eXt73-build_v10.7) 5.3.1 20160105

Poniżej przykład działania nowego kernela w wersji Broadwell na Asusie ux303ln:

Below an example of working of the new kernel version Broadwell on Asus ux303ln:Pozdrawiam/Regards