wtorek, 23 lutego 2016

Kernel v44.3 Premium [Linux-4.4.2][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v44.3 Premium oparte na źródłach Linux-4.4.2. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org, dodatkowe zmiany - ponad to co już wskazywałem przy okazji informacji nt. kerneli v44.2zaaplikowałem do kernela m.in. patch aktywujący działania zestawu klawiszy specjalnych fn + f2 [WiFi/Bluetooth - On/Off] oraz użyłem nowszej wersji gcc (eXt73-build_v11.9) 5.3.1 20160216.

I released a new version of my kernels v44.2 Premium based on sources Linux-4.4.2. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.orgamong others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.2 I have applied to the kernel patch, activating action set special keys fn + f2 [WiFi/Bluetooth - On/Off]and I used a newer version of gcc (eXt73-build_v11.9) 5.3.1 20160216.
Poniżej przykłady działania nowego kernela w wersji Piledriver na AMD FX 8320 + GF 560 z 1 GB VRAM - Dying Light - The Following:

Below an example of working of the new kernel version Piledriver on AMD FX 8320 + GF 560 with 1 GB VRAM - Dying Light - The Following:Pozdrawiam/Regards