piątek, 4 marca 2016

Kernel v44.4 Premium & Standard [Linux-4.4.4][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v44.4 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.4.4. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org, dodatkowe zmiany - ponad to co już wskazywałem przy okazji informacji nt. kerneli v44.3zaaplikowałem do kernela m.in. patch aktywujący działania zestawu klawiszy specjalnych fn + f2 [WiFi/Bluetooth - On/Off] oraz użyłem nowszej wersji gcc 5.3.1 20160223 (eXt73-build_v12.1).

Ponadto nałożyłem patch który usuwa błąd jaki pojawił się w źródłach kernela Linux-4.4.3 oraz 4.4.4 w sterowniku Ethernet dla układu Realtek r8169. W standardowych kernelach próba uśpienia maszyny, która posiada taki układ skutkować będzie badź brakiem takiej możliwości, bądź długim usypianiem komputera, a przy wznowieniu szeregiem błędów, w tym bark możliwości połączenie przez: WiFi, Ethernet, Blutooth. Udostępnione kernele w wersji v44.4 są pozbawione tej słabości.

I released a new version of my kernels v44.4 Premium and Standard based on sources Linux-4.4.4. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.orgamong others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.3, I have applied to the kernel patch, activating action set special keys fn + f2 [WiFi/Bluetooth - On/Off] and I used a newer version of gcc 5.3.1 20160223 (eXt73-build_v12.1).

In addition, I put on a patch that removes the confusion that emerged in the kernel source Linux 4.4.3 and 4.4.4 Ethernet driver for the Realtek r8169. The standard kernels attempt to sleep machine, which has such a chip will result in either the lack of such, a possibility a long putting to sleep the computer or the resumption will result a number of errors, including the lack of connection by WiFi, Ethernet, Bluetooth. Released kernels in version v44.4 are deprived of this weakness.
Poniżej przykłady działania nowego kernela w wersji Broadwell na Asusie ux303ln - demo WebGL:

Below an example of working of the new kernel version Broadwell on Asus ux303ln - demo WebGL:Pozdrawiam/Regards