środa, 4 stycznia 2017

Kernel v49.0 Premium [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v49.0 Premium oparte na źródłach Linux-4.9.0. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. W przypadku kerneli Premiumoptymalizacja na poziomie kompilatora ponownie została poprawiona, przez co kernele te zapewniają systemowi jeszcze wyższą responsywność i wydajność. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.3.0 (eXt73-build_v8.9).


W przypadku posiadania karty graficznej Nvidia oraz użytkowaniu sterowników zamkniętych - proszę po lub przed instalacja kernela przeinstalowanie sterowników Nvidii, jakie obecnie udostępniłem. Rekomenduje sterownik w wersji 370.28 [build v3].
I released a new version of my v49.0 Premium kernels based on sources Linux-4.9.0In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. In the case of kernels Premium, optimization of the compiler again has been improved, whereby these kernels are providing even greater system responsiveness and performance. In all cases, we use gcc version 6.3.0 (eXt73-build_v8.9).

If you have a Nvidia graphics card and the use of closed drivers - please before or after installing the kernel to reinstall the drivers Nvidia, which now I have been made available. I recommended driver version 370.28 [build v3].

Poniżej przykłady działania kernela v49.0 w wersji Piledriver: AMD FX 8320 + 16 GB Ram + Nvidia 1060 -  Dying Light w rozdzielczości: 1920x1080, ustawienia: Wysokie/Wysokie/Wysokie. Dzięki wprowadzonym w ostatnich tygodniach optymalizacjom udało się znacznie podnieść wydajnośc pracy, co pozwala na płynna grę [od 50 do  z 205 kl/s]:  

Below an example of working of the new kernel version Piledriver: AMD FX 8320 + 16 GB Ram + Nvidia 1060 - Dying Light - resolution: 1920x1080,settings: High/High/High. Thanks to introduced in recent weeks optimizations managed to significantly raise productivity, which allows for smooth game [from 50 to 205 frames/s]:Pozdrawiam/Regards