niedziela, 10 grudnia 2017

Kernel v53.16 Premium & Standard [Linux-4.13.16] & v54.4 Premium

Jakąś chwilę temu udostępniłem kernele w wersji v53.16 Premium & Standard oparte na źródłach Linux-4.13.16, a teraz v54.4 Premium oparte na źródłach Linux-4.14.14O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org oraz git.kernel.org. Do budowy kerneli użyłem Gcc w wersji 7.2.1 - eXt73-build_v7.7 oraz eXt73-build_v7.9.

A while ago I released a new version of my v53.16 Premium & Standard kernels based on sources Linux-4.13.16 and v54.4 Premium & Standard based on sources Linux-4.14.4. You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.org and git.kernel.orgFor build the kernels, I have used Gcc version 7.2.1 - eXt73-build_v7.7 and eXt73-build_v7.9.


Odnośnie kerneli v54.x - nie udostępniałem ich przez tak długi czas ze względu na błąd w źródłach sterownika grafiki Intela [DRM], co skutkowało sztywnym włączeniem odświeżania na poziomie 40 Hz Vsync = absolutny brak płynności w grafice 3D, efektach środowisk graficznych, filmach etc. W linii kernela 4.14.4 problem rozwiązano, jednak wymaga interakcji użytkownika !!! Dotyczy to laptopów z GPU Intela i koniecznym jest ustawienie wartości wyświetlania na wartość 59.93. Tylko w takiej sytuacji otrzymamy płynny z odświerzaniem 60 kl/s

Regarding the v54.x kernels - I have not made them available for such a long time due to an error in the Intel graphics driver [DRM], which resulted in a rigid 40 Hz refresh rate Vsync = absolute lack of fluidity in 3D graphics, graphics effects, movies etc . In the kernel line 4.14.4 the problem is solved, but requires user interaction !!! This applies to laptops with an Intel GPU and it is necessary to set the display value to 59.93. Only in this situation will we receive a smooth refreshing of 60 fps:Przykłady działania działania kernela Premium na AMD FX 8320 + Nvidia GTX 1060 6 GB - gra DOOM [2016] ustawienia powyżej Ultra - wine-staging v2.4:

Examples of system working under Premium kernel on AMD FX 8320 + Nvidia GTX 1060 6 GB - game - DOOM [2016] settings above Ultra - wine-staging v2.4:


Pozdrawiam/Regards