środa, 25 kwietnia 2018

Kernel v55.15 | 56.1 | 56.3 & Nvidia 390.48 | 396.18

Udostępniłem kernele w wersji v55.15 Premium i Standard, v56.1 Premium oraz v56.3 Premium  Standard oparte na źródłach Linux-4.15.15, Linux-4.16.1 i Linux-4.16.3O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.orggit.kernel.org oraz git.kernel.org. 

I released a new version of my v55.15 Premium i Standard and v56.1 Premium based on Linux-4.15.15, Linux-4.16.1 sources and Linux-4.16.3You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orggit.kernel.org and git.kernel.org. 

Od wersji v55.15 kernele posiadają już zegar HZ 250, poprzednio stosowałem zegar HZ 300. Udało mi się zachować bardzo wysoką responsywność i dodatkowo zwiększyć wydajność kernela.

Since version v55.15, kernels has already have a clock HZ 250, HZ previously used a clock 300. I was able to maintain a very high responsiveness and further improve the performance of the kernel.

Ponadto dodałam zoptymalizowane wersje sterowników Nvidii 390.48 v7 oraz 396.18 v6 [te ostatnie to wersja beta].

In addition, I added optimized versions of the Nvidia drivers 390.48 v7 and 396.18 v6 [the latter is a beta version].

Poniżej przykłady działania kerneli v55.3 Premium - tu konkretnie 4.16.3-ext73-56.3-piledriver, na wskazanej w filmie maszynie [AMD FX 8320 + Nvidia 1060] - gra Rise of the Tomb Rider:

The following are examples of the v55.3 Premium kernels - specifically the 4.16.3-ext73-56.3-piledriver, for the [AMD FX 8320 + Nvidia 1060] machine indicated in the video - game - Rise of the Tomb Rider:


Pozdrawiam/Regards