poniedziałek, 23 czerwca 2014

Kernele v30.1 [Linux-3.15.1]

Udostępniłem kernele v30.1 oparte o źródła Linux-3.15.1. Kernele te zostały tak skonfigurowane, że zapewniają dla mechanizmu zswap wsparcie nie tylko dla kompresji lzo [standardowej], ale także lz4 oraz deflate.

W tym miejscu należy odnieść się do mechanizmu zswap, jakie wprowadziliśmy niedawno do funkcjonalności wpisów Grub. Otóż mechanizm ten tworzy w dynamicznie alokowanym obszarze pamieć RAM. Mechanizm ten pozwala na znaczną, albo całkowitą redukcje odwołań do "urządzenia wymiany, a zatem z reguły obszaru dysku, który używany jest, jako Swap. takie rozwiązanie pozwala na znaczną redukcje odwołań do interfejsów I/O. Skutkuje to znacznie rzadszym odwoływaniem się do syków, co pozwala nie tylko na wydłużenie i czasu "życia" - w szczególności dysków SSD, ale także znacznie może poprawić czas pracy na baterii - przy założeniu stosowania mojego APM, co przejawia się w znacznie zadzym wybudzaniem dysków, wtym trybie pracy.

Odnośnie wprowadzonych trybów kompresji:

lzo - to standardowy tryb kompresji dla mechanizmu zswap. Kompresor ten zapewnia bardzo wysoki stopień kompresji, jednaj jest to okupione dłuższym czasem kompresji i dekompresji danych, co oczywiście przejawiać się może dłuższym czasem reakcji oraz większym obciążeniem zasobów [Procesora],

lz4 - to kompresor o wysokim stopniu kompresji, przy jednoczesnym bardzo wydajnym procesie dekompresji - nawet 4-5 x szybszym niż w przypadku lzo. Tu jednak minusem jest zajęcie większych zasobów Ram, ze względu na mniejszy współczynnik kompresji,

deflate - to kompresor wykorzystujący mechanizmy wykorzystujący algorytm LZ77 oraz kodowanie Huffmana. Jest słabsza metodą kompresji niż w/w.

Wybór w/w metod kompresji zależy od celu jaki przyświeca użytkownikowi. Najlepiej po prostu przetestować każdy z dostępnych modeli kompresji i wybrać najwłaściwszy dla siebie.

Przy okazji, chciałem poinformować, że od kerneli v30.2 zmieniam cykl wydawniczy i kernele Premium będą udostępniane od 3 do 7 dni przed kernelami K8 i atom.

Pozdrawiam