poniedziałek, 3 listopada 2014

Najtrudniejszy język do nauki ... Polski/Hardest language to learn ... Polish ;)

W związku z faktem, że niektórzy użytkownicy narzekają, że Polski nie należy do łatwych języków ;) ... postanowiłem, że kolejne najistotniejsze wpisy będą dwujęzyczne ... przekonał mnie tekst z poniżej wskazanego bloga ;) ... przy okazji wybaczcie ewentualne błędy językowe w tłumaczeniach ... nie używam na co dzień angielskiego ;)

Due to the fact that some users complain that Polish is not an easy language ;) ... I decided that the next most important entries will be bilingual ... and I became convinced by the text from the below indicated blog ;) ... by the way please excuse my for my any grammatical errors in translation ... I do not use English every day ;)

Hardest language to learn ... Polish

Pozdrawiam