niedziela, 7 grudnia 2014

Kernele v32.4 K8 oraz Atom - oparte o Linux-3.17.4/Kernels K8 v32.4 and Atom - based on Linux 3.17.4 [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v32.4 K8 oraz Atom o oprate o Linux-3.17.4. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony "zegar" HZ=500. W tych kernelach wstępnie [do testów] wdrożyłem system plików AuFS - tu w celu działania kontenerów Docker`a. Pogłębiłem ponadto optymalizację kernela w wersji atom. O innych zmianach [bardzo wielu poprawkach] w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o Gcc 4.9.3 20141119 (prerelease).

I released a new version of my kernels v32.4 K8 and Atom, based on Linux 3.17.4. In these versions as in the previous, I also have implemented the "clock" HZ=500. In these kernels initially [testing] implemented the aufs file system - here in order to operate Docker containers. I had more deepened of optimization the atom kernel version. The other changes [very many amendments] in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on Gcc 4.9.3 20141119 (prerelease).
Pozdrawiam/Regards