poniedziałek, 1 grudnia 2014

Nowy firmware dla kerneli 3.17+/New firmware for kernels 3.17+ [Pol/Eng]

Kernele w wersji od 3.17 mają "podlinkowane" firmware'y dla kart wifi iwlwifi w wersji 10. Niestety developerzy odpowiedzialni za udostępnienie ww firmware'ów ich jeszcze nie dali. Skutkuje to tym, że w dmesg mamy takie oto wpisy:
Direct firmware load for iwlwifi-7260-10.ucode failed with error -2


U mnie to skutkowało wzrostem zapotrzebowania na prąd na poziomie 1-2W, dlatego postanowiłem rozwiązać ten problem. W NeteXt'73 z dzisiejszego dnia v0.8.23 klikając na firmware/microcode program zainstaluje następujące paczki:

  • iwlwifi-3160-10.ucode 
  • iwlwifi-7260-10.ucode 
  • iwlwifi-7265-10.ucode 
  • iwlwifi-7265D-10.ucode
Na ten moment dotyczy to tylko maszyn z Intelem. Zakładam, że nie ma na rynku notebooków z procesorami AMD i kartami wifi Intela. Jeżeli się mylę, dajcie znać, a przerobię skrypt.


Kernels from version 3.17 "links the" firmware iwlwifi in version 10 for wifi cards. Unfortunately, the developers responsible for obtaining them did not give them yet.  The effect is, that in dmesg we have a entries:

Direct firmware load for iwlwifi-7260-10.ucode failed with error -2

For me, this resulted in increased demand for electricity about 1-2W, so I decided to solve this problem. In NeteXt'73 v0.8.23 by clicking on firmware / microcode program you can install the following packages:
iwlwifi-3160-10.ucode
iwlwifi-7260-10.ucode
iwlwifi-7265-10.ucode
iwlwifi-7265D-10.ucode
At the moment, this applies only to machines with Intel. I assume that on the market there is no notebooks with AMD cpu and Intel wifi card. If I'm wrong, let me know, I will give it into a script.