sobota, 29 listopada 2014

Kernele Premium v32.4 [Linux-3.17.4]/Kernels Premium v32.4 - based on Linux 3.17.4 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v32.4 Premium, a zatem i7, i7-pro, brazos i brazos-pro oparte o Linux-3.17.4. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony "zegar" HZ=500. W tych kernelach wstępnie [do testów] wdrożyłem system plików AuFS - tu w celu działania kontenerów Docker`a. Kernele te jeszcze głębiej zostały dopasowane do architektur na jakie są przeznaczone. O innych zmianach [bardzo wielu poprawkach] w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o Gcc 4.9.3 20141119 (prerelease).

I released a new version of my kernels v32.4 Premium Kernels - i7, i7-pro, brazos i brazos-pro, based on Linux 3.17.4. In these versions as in the previous, I also have implemented the "clock" HZ=500. In these kernels initially [testing] implemented the aufs file system - here in order to operate Docker containers. These kernels are deeper tailored to architectures which they are assigned. The other changes [very many amendments] in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on Gcc 4.9.3 20141119 (prerelease).
Pozdrawiam/Regards