czwartek, 22 stycznia 2015

APM v4.2 - NeteXt'73 v0.8.42 [Pol/Eng]

Udostępniłem nową wersje mojego skryptu APM v4.2 zarządzania poziomem zużycia energii oraz wydajnością. Nowa wersja APM jest integralną częścią NeteXt'73 w wersji 0.8.42. Tu wprowadzona została jedna zmiana:
  1. Dodaliśmy zarządzanie trybem Turbo dla procesorów Intela z rodziny icore [i3, i5, i7] w trybie pracy na zasilaniu sieciowym [AC]. Obecnie można włączyć lub wyłączyć tę funkcjonalność tych układów, także w tym trybie pracy.I released a new version of my script APM v4.2 - management of energy consumption and performance. The new version of the APM is an integral part of NeteXt 73 in the version 0.8.42. There was one change introduced:
  1. We have added a Turbo mode management for Intel processors family Icore [i3, i5, i7] under working on mains power [AC]. Currently, you can enable or disable the functionality of these chips, also in this mode.
Pozdrawiam/Regards