piątek, 23 stycznia 2015

Kernele Premium - pokaz możliwości/Premium kernels - demonstration of the capabilities [Pol/Eng]

Wile osób pyta, ok w benchmarkach widać różnice na plus dla kerneli z linii Premium, ale jak się może przekładać lepsza wydajność i responsywność w praktyce ? Poniżej pokazuje, co potrafi tak słaba maszyna jak MSi X370 - AMD APU E-350 działająca pod kontrolą kernela v33.2-brazos. O tym jakiej "mocy" to chip, świadczy porównanie do mobilnego Intela Core i3-4030U i do dosyć mocnego Intela Core i7-4700MQ do tego APU AMD [za www.cpubenchmark.net]:


Many people ask, ok I saw the differences in the benchmarks, for plus for the kernels of the Premium line, but can it translate to the better performance and responsiveness in practice ? Below I shows what you can do on as weak as machine like MSi X370 - AMD E-350 APU. Which working under the control of the kernel v33.2-brazos. About this - how "powerful" is this chip shown in the comparison to the mobile Intel Core i3-4030U and quite powerful Intel Core i7-4700MQ to the AMD APU [for www.cpubenchmark.net]:

CPU Mark Rating
As of 23rd of January 2015 - Higher results represent better performance
Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
7,841
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz
2,721
AMD E-350 APU
682
PassMark Software © 2008-2015

Jak widać jest ok. 11.5 x słabszy od w/w i7 i ok 4 x słabszy od i3. Można zatem powiedzieć, że to "słabiutki" procesor ... ale czy na pewno ? W większości przypadków efekty graficzne [poza SSAA] ustawione są na maksimum. Zobaczcie sami:

As you can see is approx. 11.5 x weaker than the aforementioned i7 and about 4 x weaker than the i3. It can be said that it is "very weak" processor ... but are you sure ? In most cases, visual effects [except SSAA] are set to maximum. See for yourself:

Pozdrawiam/Regards