poniedziałek, 26 stycznia 2015

Kernele v33.2 K8 i atom [Linux-3.18.2]/K8 and atom Kernels v33.2 - based on Linux 3.18.2 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v33.2 Standard, tj. K8 oraz atom - oparte o Linux-3.18.2. Te wersje podobnie jak wcześniejsze, także mają wdrożony "zegar" HZ=500. O zmianach w źródłach możemy się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgKernele zbudowałem w oparciu o gcc (eXt73-build_v2.5) 4.9.3 20150114 (prerelease).


I released a new version of my kernels v33.2 Standard line, ie. K8 and atom - based on Linux 3.18.1. In these versions as in the previous, I also have implemented the "clock" HZ=500. About changes made in the sources we learn by studying this link - git.kernel.org. Kernels built based on Gcc 4.9.3 20141210 (prerelease). Kernels built based on gcc (eXt73-build_v2.5) 4.9.3 20150114 (prerelease).
Pozdrawiam/Regards