środa, 11 marca 2015

APM v4.5 i APM 5.0

Udostępniłem nową wersje mojego skryptu APM v4.5 zarządzania poziomem zużycia energii oraz wydajnością. Nowa wersja APM jest integralną częścią NeteXt'73 w wersji 0.8.60. Tu wprowadzone zmiany miały na celu uporządkowanie kodu wszystkich skryptów, zmniejszenia ich liczby oraz zmodyfikowania (powiększenia) wielkości bufora dla operacji dyskowych.
Ponadto trwają prace nad APM 5.0 - tu nowa wersja nie będzie już oparta na 'szkielecie' pm-utils, ale na samodzielnie budowanych regułach udev, usługach systemd oraz skryptach sterujących procesem zarówno zarządzania zasilanie i wydajnością, jak i pracą samego APM. Tu jedną z nowości będzie najprawdopodobniej sterowanie podświetlaniem ekranu, co najbardziej przyda się na maszynach ze środowiskami Unity/GNOME. Prace są juz dość zaawansowane, jednak ze względu na duże zmiany w Ubuntu/Kubuntu 15.04 dla którego ta wersja jest budowana na teraz jeszcze wymagają czasu na ustabilizowanie środowisk w których będzie nowa wersja pracować, celem wyeliminowywania ewentualnych błędów nie leżących po stronie systemu. Poniżej przykłady [maszyna w spoczynku z aktywnym ekranem] działania APM 4.5 pod Kubuntu 14.04.x oraz APM 5.0 pod Ubuntu 15.04. Jak widać pomimo sterowania podświetlaniem w nowej wersji APM pod Ubuntu wynik jest gorszy od tego pod Kubuntu. W przypadku braku sterowania podświetlaniem wynik byłby jeszcze gorysz o ok 1 - 1.5 watta. Tu decydujące znaczenie ma własnie środowisko Unity i jego specyfika, utrudniająca uzyskanie wyników jakie można zrealizować pod  środowiskiem KDE:

Powyżej Kubuntu 14.04.x - wynik pod APM 4.5

Powyżej Ubuntu 15.04 - wynik pod APM 5.0


Powyżej widoczna nowa wersja NeteXt'73 z aktywnym APM 5.0


Powyżej Ubuntu 15.04 pod APM 5.0 - widoczne działanie, w tym zmiana podświetlania ekranu w zależności od warunków pracy AC/bateria.

Pozdrawiam/Regards