niedziela, 7 czerwca 2015

Kernele v40.4 Linux-4.0.4]/Kernels v40.4 - based on Linux-4.0.4 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v40.4 Premium i Standard. W wersji v40.4, w przypadku kerneli Premium zastosowałem dodatkowe optymalizacje na poziomie kompilacji.


Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org oraz użyciu nowszej wersji źródeł Gcc 5.1.1, nie wprowadziłem dodatkowych zmian w stosunku do tego o czym pisałem wydając kernele v40.3

I released a new version of my kernels v40.4 Premium and Standard Kernels. In the version v40.3, in the case of Premium kernels I applied the additional optimizations at compile time.

In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.org and using a newer version of gcc source 5.1.1, no additional changes introduced in relation to that about which I wrote issuing kernels v40.3


Pozdrawiam/Regards