wtorek, 9 czerwca 2015

Kernele v40.5 Premium [Linux-4.0.5]/Premium Kernels v40.5 - based on Linux-4.0.5 [Pol/Eng]

Udostępniam kernele w wersji v40.5 Premium. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org oraz użyciu nowszej wersji gcc version 5.1.1 20150526 (eXt73-build_v4.3), nie wprowadziłem dodatkowych zmian w stosunku do tego o czym pisałem wydając kernele v40.3I released a new version of my kernels v40.5 Premium. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.org and using a newer version of ggcc version 5.1.1 20150526 (eXt73-build_v4.3), no additional changes introduced in relation to that about which I wrote issuing kernels v40.3


Pozdrawiam/Regards