piątek, 11 grudnia 2015

Kernel v43.1 Premium [Linux-4.3.1][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v43.1 Premium oparte na źródłach Linux-4.3.1. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgdodatkową zmianą w stosunku do zmian poczynionych w kernelach z linii v42.x jest "wyciszenie" błędu [drm:gen8_irq_handler [i915]] *ERROR* The master control interrupt lied (SDE)! oraz użycie nowszej wersji gcc version 5.3.0 (eXt73-build_v9.7).

UWAGA !!! Obecnie dostosowałem wszystkie wersje zamkniętych sterowników Nvidii oraz AMD [tu Catalyst Crimson), jakie buduje i udostępniam w ramach NeteXt'73. Zalecam tu korzystanie jedynie z udostępnianych przez nas buildów w/w sterowników.  Ponad powyższe od niedawna dostarczamy własny build zamkniętych sterowników WiFi dla układów STA Broadcom. Obecnie jest to wersja:

bcmwl-kernel-source_6.30.223.248+bdcom-netext73-build-v1


Udostępniamy następujące linie kerneli Premium, idealnie dopasowane do architektur dla jakich są budowane:

Dla procesorów Intel:
 1. Kernel Sandybride - przeznaczony dla chipów Intela icore - w tym pierwsze wersje architektury Intel Core oraz właśnie Sandy Bridge, np. i3 2100.
 2. Kernel Ivybride - przeznaczony dla chipów Intela icore Ivy Bridge, np. i3 3210.
 3. Kernel Haswell - przeznaczony dla chipów Intela icore Haswell, np. i3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - przeznaczony dla chipów Intela icore Broadwell, np. i5 5200U.
 5. ... z chwilą przejścia na Gcc 6.x.x dodatkowo wersja Kernel Skylake.
Dla procesorów AMD:
 1. Kernel Brazos - przeznaczony dla chipów AMD - w tym maszynach opartych o procesory AMD od A10.5 [Phenom II, Athlon II], przez właśnie platformę Brazos.
 2. Kernel Bulldozer - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Bulldozer, np. FX-8150. Ten kernel można także stosować do chipów opartych na rdzeniu Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Piledriver, np. FX-8350 oraz Steamroller, np. A10-7850K.
 4. ... w najbliższej przyszłości także Kernel Excavator - przeznaczony dla chipów AMD opartych o architekturę Excavator - stosowane w najnowszych AMD APU Carrizo. Moim zdaniem to będą najlepsze chipy do maszyn mobilnych - laptop/ultrabook.

I released a new version of my kernels v43.1 Premium based on sources Linux-4.3.1. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.organ additional change in relation to the changes made in the kernel with the line v42.x is the "muting" an error [drm: gen8_irq_handler [915]] * ERROR * The master control interrupt lied (SDE)! and using a newer version of gcc version 5.3.0 (eXt73-build_v9.7).

WARNING !!! Currently I adopted all versions of proprietary drivers Nvidia's and AMD [here Catalyst Crimson], which I built and publish in the framework of NeteXt'73.Here I recommend you use only the drivers builds, provided by us.


More than these, I recently delivered its own build closed WiFi drivers for Broadcom STA chips. Currently it is version:

bcmwl-kernel-source_6.30.223.248+bdcom-netext73-build-v1


We provide the following lines Premium kernels, ideally suited to the architectures for which they are built:

For Intel:

 1. Kernel Sandybride - designed for Intel chips Icore - including the first versions of the Intel Core Sandy Bridge and just, for example. I3 2100.
 2. Kernel Ivybride - designed for Intel chips Icore Ivy Bridge, for example. I3 3210.
 3. Kernel Haswell - designed for Icore Intel Haswell chips, for example. I3 4010U.
 4. Kernel Broadwell - designed for Intel chips Icore Broadwell, for example. I5 5200U.
 5. ... at the moment of transition to GCC 6.xx also will be version of Kernel Skylake.

For AMD:

 1. Kernel Brazos - designed for AMD chips - including machines based on AMD from A10.5 [Phenom II, Athlon II], by just Brazos platform.
 2. Kernel Bulldozer - designed for AMD chips based on the Bulldozer architecture, for example. FX-8150. This kernel may be used to chips based on the core Piledriver.
 3. Kernel Piledriver - designed for AMD chips based on the Piledriver architecture, for example. FX-8350 and the Steamroller, for example. A10-7850K.
 4. ... And in the near future also Kernel Excavator - designed for AMD chips based on the architecture Excavator - used in AMD's latest APU Carrizo. I think it would be best chips for mobile machines - laptop / ultrabook.

Tak jak poniżej nowy kernel działa na opisanej maszynie w grze Dying Light:

Just as You see below, the new kernel running with the game Dying Light, on the described machine:

Tekstury/textures: średnie/medium
Cienie/shadows: średnie/medium
Roślinność/flora: wysoka/high

Konfiguracja/configuration - Asus UX303LN:

CPU: Intel Core i5-5200U (2 rdzenie/cores, 2.2 GHz - 2.7 GHz, 3 MB cache),
GPU: Nvidia GF 840M 2 GB Ram + Intel HD Graphics 5500
RAM: 8 GB Ram

System: Kubuntu Linux 14.04.3 64 bit
Rozdzielczość/resolution: 1366 x 768
Kernel: Linux version 4.3.1-ext73-43.1-broadwell (root@ext73-kernel) (gcc version 5.3.0 (eXt73-build_v9.7) ) #19 SMP PREEMPT Mon Dec 7 20:50:58 CET 2015
Sterowniki/drivers: Nvidia 358.16
Nvidia Optimus: Bumblebee + najnowsze biblioteki Primus/+the latest Primus library.
Zarządzanie energią/wydajnością | Performance and Energy Management: APM 5.0


Pozdrawiam/Regards