czwartek, 10 grudnia 2015

Kernele/Kernels v42.6 Premium/Standard & v43.0 Standard

W ostatnim czasie udostępniam kernele w wersji v42.6 Premium oraz Standard, oparte na źródłach Linux-4.2.6. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org jedyną zmianą w stosunku do v42.5 jest użycie nowszej wersji gcc.


More recently I released, a new version of my kernels v42.6 Premium and Standard, based on sources Linux 4.2.6. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.org the only change in relation to v42.5 is to use a newer version of gcc.

Ponad powyższe wydałem także wersje Standard kerneli v43.0 oparte na źródłach Linux-4.3.0. Wszelkie zmiany zgodnie z tym o czym pisałem w wątku z kernelami v43.0 Premium.

More recently I released, a v43.0 Standard version of my kernels, based on sources Linux-4.3.0. Any changes according to what I wrote in the story of kernels v43.0 Premium.

Pozdrawiam/Regards