wtorek, 22 grudnia 2015

Kernel v43.3 Premium & Standard [Linux-4.3.3][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v43.3 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.3.3. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.orgdodatkową zmianą w stosunku do zmian poczynionych w kernelach z linii v42.x jest "wyciszenie" błędu [drm:gen8_irq_handler [i915]] *ERROR* The master control interrupt lied (SDE)! oraz użycie nowszej wersji gcc version 5.3.1 (eXt73-build_v9.9). Pozostałe informację zgodne z postem nt. kerneli v43.1


I released a new version of my kernels v43.3 Premium and Standard based on sources Linux-4.3.3. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.organ additional change in relation to the changes made in the kernel with the line v42.x is the "muting" an error [drm: gen8_irq_handler [915]] * ERROR * The master control interrupt lied (SDE)! and using a newer version of gcc version 5.3.1 (eXt73-build_v9.9). Other information in accordance with post about Kernels v43.1.

Pozdrawiam/Regards