niedziela, 6 marca 2016

NeteXt'73 - nowy ficzer

Przebudowałem ostatnio dość znacząco sekcję update, wszystko po to, aby dać możliwość sprawdzania dostępności aktualizacji bez uruchamiania programu.

Osoby, które miały aktywny corn usera mają to już zautomatyzowane, pozostali musza uruchomić terminal i wpisać polecenie:
crontab -e
na końcu pliku należy dopisać:
0 * * * * env DISPLAY=:0 /opt/NeteXt73/./update start &
zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.


Wpis ten będzie co godzinę odpytywał serwer czy nie ma jakiś aktualizacji i sygnalizował to dymkiem.

Jeżeli ktoś chce mieć inną częstotliwość uruchamiania skryptu może zmodyfikować wpis na podstawie tego linku: https://pl.wikipedia.org/wiki/Crontab

Nie udało mi się niestety wymyślić (jeszcze) w jaki sposób zautomatyzować proces dodanie wpisu, ale osób, które nie mają utworzonego przez usera corntaba. Zapisy pojawiają się w tym miejscu:
/var/spool/cron/crontabs/
Ale utworzenie ich ręcznie, z pominięciem polecenia crontab -e, nie uruchamia później wpisów.