środa, 30 marca 2016

Nvidia 364 - Vulkan API, Mir, Wayland & Optimus [Pol/Eng]

Udostępniłem sterowniki Nvidia 364.12. Sterowniki te cechują się - po raz pierwszy oficjalnym wsparciem dla nowego Vulkan API oraz dla serwerów grafiki Mir i Wayland

I've shared, a Nvidia 364.12 drivers. These drivers are characterized by - the first time official support for the new Vulkan API and graphic servers Mir and Wayland.W przypadku tych sterowników musiałem przebudować udostępnianą przez nas wersję Bumblebee - obecnie bowiem oficjalnie wersja 3.2.1 nie wspiera tych sterowników [oficjalnie prawdopodobnie dopiero z wydaniem wersji 4.0.x]. W przypadku wybrania sterownika 364.xx automatycznie NeteXt'73 rozpozna, czy instalacja następuje na maszynie z Nvidia Optimus i dokona instalacji właściwych komponentów. Oczywiście jak w przypadku każdych sterowników udostępnianych w ramach NeteXt'73, także i te poddałem optymalizacji.

For these drivers, I had to rebuild our version of Bumblebee - now officially version 3.2.1 does not support these drivers [officially probably until to version 4.0.x support will be missing]. If you select a driver 364.xx - NeteXt'73 automatically detects whether the installation takes place on a machine with Nvidia Optimus and will install the appropriate components. Of course, as with any drivers that are available under the NeteXt'73, I also optimized them.

Pozdrawiam/Regards