niedziela, 20 marca 2016

Kernel v45.0 Premium [Linux-4.5.0][Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v45.0 Premium oparte na źródłach Linux-4.5.0. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując ten link - git.kernel.org, dodatkowe zmiany - ponad to co już wskazywałem przy okazji informacji nt. kerneli v44.5 oraz użyłem nowszej wersji gcc (eXt73-build_v12.5) 5.3.1 20160315.
I released a new version of my v45.0 Premium kernels based on sources Linux-4.5.0. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this link - git.kernel.orgamong others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.5 and I used a newer version of gcc (eXt73-build_v12.5) 5.3.1 20160315.

Poniżej przykłady działania nowego kernela w wersji Piledriver na AMD FX 8320 + GF 560 z 1 GB VRAM - Dying Light - The Following:

Below an example of working of the new kernel version Piledriver on AMD FX 8320 + GF 560 with 1 GB VRAM - Dying Light - The Following:Pozdrawiam/Regards