wtorek, 21 czerwca 2016

Ubuntu/Kubuntu/etc. 16.04 & Nvidia Optimus [Pol/Eng]

W kwestii Nvidia Optimus i Bumblebee udało mi się rozwiązać opisane wcześniej problemy i w ramach NeteXt'73 oferujemy już w pełni funkcjonalne rozwiązanie. Muszę przyznać, że do najłatwiejszych zadań to nie należało ;) Poniżej przykłady instalacji, narzucanie aplikacjom używania Nvidii i działanie samego mechanizmu Bumblebee:

With regard to Nvidia Optimus and Bumblebee I was able to solve the problems described earlier and with NeteXt'73 now we have a fully functional solution. I must admit that this didn't belong to the easiest tasks ;) The following examples of installation, forcing applications to use Nvidia and operation of the mechanism Bumblebee:


Instalacja Bumblebee - następuje automatycznie, użytkownik nie musi wiedzieć, że w ogóle ma Nvidia Optimus na komputerze - wystarczy, że wybierze wersje sterownika:

Installing Bumblebee - takes place automatically, the user does not need to know that in general has Nvidia Optimus on your computer - just select the driver versions:Proces narzucanie aplikacjom używania Nvidii - pulpit:
The process of forcing applications to use Nvidia - desktop:Proces narzucanie aplikacjom używania Nvidii - meni:
The process of forcing applications to use Nvidia - menu:


Poniżej przykłady działania kernela Nvidia Optimus na Asusie ux303ln -  Alien: Isolation - ustawienia - jak widać na filmie: 

Below an example of working of Nvidia Optimus on Asus ux303ln - Alien: Isolation - settings - as you can see on film: 


Pozdrawiam/Regards