czwartek, 16 czerwca 2016

Kernel v45.5 Premium & Standard / Kernel v46.2 Premium [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v45.5 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.5.2 oraz v46.2 Premium oparte na źródłach Linux-4.6.2. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org oraz git.kernel.org - dodatkowe zmiany, ponad to co już wskazywałem przy informacji nt. kerneli v44.5 oraz v45.0 zmodyfikowałem konfiguracje kerneli, co przekłada się na wzrost wydajności systemu oraz użyłem Gcc w wersji 6.1.1, dla v46.2 w najnowszej wersji gcc (eXt73-build_v4.7) 6.1.1 20160609.


!!! UWAGA !!!  
z kernelami v46.2 należy używać najnowszych buildów sterowników jakie udostępniłem w NeteXt'73I released a new version of my v45.2 Premium and Standard  kernels based on sources Linux-4.5.2. and also v46.2 Premium kernels based on sources Linux-4.6.2. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org and git.kernel.org, among others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.5 and v45.0  I modified kernel configurations, which translates into an increase in system performance. Furthermore I have used Gcc 6.1.1 version and for v46.2 kernels the latest version of gcc (eXt73-build_v4.7) 6.1.1 20160609.


!!! ATTENTION !!!
with kernels v46.2 You have to use the latest builds of drivers which I gave to NeteXt'73Poniżej przykłady działania kernela v45.5 w wersji Broadwell na Asusie ux303ln -  Dying :
Light - ustawienia: rozdzielczość 720p - Wysokie/Wysokie/Wysokie

Below an example of working of the new kernel version Broadwell on Asus ux303ln - Dying :
Light - settings: resolution 720p - High/High/High: 


Pozdrawiam/Regards