wtorek, 16 sierpnia 2016

Kernel v46.6 Premium & Standard [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v46.6 Premium i Standard oparte na źródłach Linux-4.6.6Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org - dodatkowe zmiany, ponad to co już wskazywałem przy informacji nt. kerneli v44.5 oraz v45.5/46.2 zmodyfikowałem konfiguracje kerneli przeznaczonych dla procesorów AMD [kwestię związane z iommu], co przekłada się na wzrost wydajności systemu oraz użyłem Gcc w wersji gcc (eXt73-build_v6.1) 6.1.1 20160728.


 I released a new version of my v46.6 Premium and Standard  kernels based on sources Linux-4.6.6. In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org, among others changes, about what I have already pointed in the information about kernel v44.5 and v45.5/46.2 I modified kernel configurations destined for AMD [issue related to the IOMMU], which translates into an increase in system performance. Furthermore I have used version of gcc (eXt73-build_v6.1) 6.1.1 20160728.Pozdrawiam/Regards