piątek, 18 listopada 2016

Kernel v48.8 Premium Kernel [Pol/Eng]

Udostępniłem kernele w wersji v48.8 Premium oparte na źródłach Linux-4.8.8. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. W przypadku kerneli Premiumoptymalizacja na poziomie kompilatora została poprawiona, przez co kernele te zapewniają systemowi jeszcze wyższą responsywność i wydajność. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.2.1 20161110 (eXt73-build_v8.1).


I released a new version of my v48.8 Premium kernels based on sources Linux-4.8.8In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. In the case of kernels Premium, optimization of the compiler has been improved, whereby these kernels are providing even greater system responsiveness and performance. In all cases, we use gcc version  6.2.1 20161110 (eXt73-build_v8.1).

Poniżej przykłady działania kernela v47.4 w wersji Broadwell na Asusie ux303ln -  Dying Light w rozdzielczości: 1366x768, ustawienia: Wysokie/Wysokie/Wysokie. Dzięki wprowadzonym w ostatnich tygodniach optymalizacjom udało się znacznie podnieść wydajnośc pracy, co pozwala na płynna grę [od 21 do  z 44 kl/s - średnio ok 25] prawie maksymalnymi ustawieniami:  


Below an example of working of the new kernel version Broadwell on Asus ux303ln - Dying Light - resolution: 1366x768, settings: High/High/High. Thanks to introduced in recent weeks optimizations managed to significantly raise productivity, which allows for smooth game [from 21 to 44 frames/s - average about 25] with almost maximum settings:


Pozdrawiam/Regards