piątek, 17 lutego 2017

Kernel v49.10 Premium & Standard

Udostępniłem kernele w wersji v49.10 Premium Standard oparte na źródłach Linux-4.9.10. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org.  Zarówno w przypadku kerneli Premium, jak i Standard zmodyfikowałem ich konfiguracje, co ujawnia się m.in. tym, że RCU pracuje obecnie w trybie RT [czasu rzeczywistego], co skutkuje odczuwalnie wyższą wydajnością i responsywnością systemu. Z oczywistych względów największe 'benefity' z tego tytułu otrzymują kernele Premium. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v9.1).

W przypadku posiadania karty graficznej Nvidia oraz użytkowaniu sterowników zamkniętych - proszę po lub prze instalacja kernela przeinstalowanie sterowników Nvidii, jakie obecnie udostępniłem. Nadal rekomenduje sterownik w wersji 370.28 [build v3 - niedługo build v4]. Pomimo udostępniania najnowszych sterowników w wersji 378.xx oraz 375.xx, uważam ze te linie sterowników działają wolniej i mniej stabilnie niż wersja 370.28.I released a new version of my v49.10 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.9.10In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. For both kernels Premium and Standard have modified their configurations, which revealed, among others, in that the RCU is currently under RT [real-time], which results in noticeably higher performance and responsiveness of the system. For obvious reasons, the most 'benefits' in this respect receive Premium kernels. In all cases, we use gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v9.1).

If you have a Nvidia graphics card and the use of closed drivers - please before or after installing the kernel to reinstall the drivers Nvidia, which now I have been made available. I still recommended driver version 370.28 [build v3 - soon version v4]. Despite I am sharing with you the latest versions od 378.xx and 375.xx drivers, I believe that these lines of drivers operate slower and less stable than the version 370.28.

Poniżej przykład działania kernela 4.9.11-ext73-49.11-broadwell na Asusie 303ln - tu gra CS:GO mapa Infero [wysokiej jakości tekstury], wszystkie ustawienia poza Aliasingiem na maksimum. Gra działa na:

Below an example of kernel 4.9.11-ext73-49.11-Broadwell on Asus 303ln - here playing CS: GO map Infero [high-quality texture], all settings except aliased set to the maximum. The game runs on:

CPU: Intel Core i5-5200U (2 rdzenie/cores, 2.2 GHz - 2.7 GHz, 3 MB cache),
GPU: Intel HD Graphics 5500 - Mesa 17.0.0
RAM: 8 GB RamPozdrawiam/Regards