czwartek, 26 stycznia 2017

Kernel v49.5 Premium & Standard

Udostępniłem kernele w wersji v49.5 Premium Standard oparte na źródłach Linux-4.9.5. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. W przypadku kerneli Premiumoptymalizacja na poziomie kompilatora ponownie została poprawiona [dotyczy kerneli Premium - v49.5 są szybsze od v49.1 oraz v49.0], przez co kernele te zapewniają systemowi jeszcze wyższą responsywność i wydajność. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v9.1).

W przypadku posiadania karty graficznej Nvidia oraz użytkowaniu sterowników zamkniętych - proszę po lub przed instalacja kernela przeinstalowanie sterowników Nvidii, jakie obecnie udostępniłem. Rekomenduje sterownik w wersji 370.28 [build v3].I released a new version of my v49.5 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.9.5In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. In the case of kernels Premium, optimization of the compiler again has been improved [applies to kernels Premium - v49.5 are faster than the v49.1 and v49.0], whereby these kernels are providing even greater system responsiveness and performance. In all cases, we use gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v9.1).

If you have a Nvidia graphics card and the use of closed drivers - please before or after installing the kernel to reinstall the drivers Nvidia, which now I have been made available. I recommended driver version 370.28 [build v3].

Pozdrawiam/Regards