piątek, 24 marca 2017

Kernel v50.5 Premium & Standard

Udostępniłem kernele w wersji v50.5 Premium Standard oparte na źródłach Linux-4.10.5. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org.  Od wersji v50.x - dla Premium V50.4 i V50.5, a dla Standard v50.5 celem zwiększenia bezpieczeństwa - sygnatury modułów hashowane są SHA-256. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v9.5).

I released a new version of my v50.5 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.10.5In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. Since the v50.x version - for the Premium V50.4 and V50.5, and for the Standard v50.5, to increase security - signatures of the module is hashed SHA-256. In all cases, we use gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v9.5).W przypadku użytkowania zamkniętych sterowników dla układów Firmy Nvidia - celem poprawnej pracy z krenelami v50.x proszę o zainstalowanie najnowszych buildów sterowników, jakie obecnie udostępniam w ramach NeteXt'73 - zatem do wyboru 378.13-v4, 375.39-v4, 340.102-v6.

If you use closed drivers for Nvidia GPU - to work properly with kremel v50.x, please install the latest driver builds that I am currently providing under our NeteXt'73 - 378.13-v4, 375.39-v4, 340.102-v6.
Poniżej przykład działania kernela 4.10.4-ext73-50.4-piledriver na wskazanej poniżej maszynie. Ustawienia - Ultra, rozdzielczość 1920x1080. Gra działa na:

Here is an example of a 4.10.4-ext73-50.4-piledriver kernel on the following machine. Settings - Ultra, resolution 1920x1080. The game works on:

CPU: AMD FX-8320 @4.6 GHz 8MB cache 8 rdzeni/cores
GPU: Nvidia GForce 1060/6 GB VRam
RAM: 16 GB Ram


Pozdrawiam/Regards