piątek, 10 marca 2017

Kernel v50.x

Na tę chwile wstrzymuje się z budowa i publikowanie kernela v50.1 opartego na źródłach Linux-4.10.1 ze wglądu na lukę:

At this moment I have to restrain from build and publishing kernel v50.1 - based on sources of Linux 4.10.1 - because of the vulnerability:


CVE-2017-2636


Co do samych kerneli - wraz z wersją v50.2 na pewno po raz pierwszy pojawi się wersja Premium Ryzen - kernel zoptymalizowany dla architektury AMD ZEN.

As for the same kernels - with version v50.2 certainly for the first time will be a Premium version of Ryzen kernel - optimized for architecture AMD ZEN.


Pozdrawiam/Regards