piątek, 28 kwietnia 2017

Kernel v50.11 & v50.12 Premium

Udostępniłem kernele w wersji v50.12 Premium oparte na źródłach Linux-4.10.12. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Więcej informacji nt. wprowadzonych w linii kerneli v50.x zmian we wcześniejszych postach. Po raz pierwszy używałem Gcc w wersji 7.0.1 (eXt73-build_v1.7).

I released a new version of my v50.12 Premium kernels based on sources Linux-4.10.12In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. For more information about changes in kernels, please read in previous posts about v50.x. For the first time I used Gcc version 7.0.1 (eXt73-build_v1.7).W przypadku użytkowania zamkniętych sterowników dla układów Firmy Nvidia - celem poprawnej pracy z krenelami v50.x proszę o zainstalowanie najnowszych buildów sterowników, jakie obecnie udostępniam w ramach NeteXt'73 - zatem do wyboru 378.13-v4, 375.39-v4, 340.102-v6. Sterowniki 381.09-v1 proszę traktować jako mocno testowe.

If you use closed drivers for Nvidia GPU - to work properly with kremel v50.x, please install the latest driver builds that I am currently providing under our NeteXt'73 - 378.13-v4, 375.39-v4, 340.102-v6The 381.09-v1 drivers should be treated as heavily testing version.


Poniżej przykład działania gry Mad Max - kernel 4.10.11-ext73-50.11-piledriver na wskazanej poniżej maszynie. Ustawienia - ponad Maximum, rozdzielczość 1920x1080. Gra działa na:

Here is an example of Mad Max game - 4.10.11-ext73-50.11-piledriver kernel on the following machine. Settings - above Maximum, resolution 1920x1080. The game works on:

CPU: AMD FX-8320 @4.6 GHz 8MB cache 8 rdzeni/cores
GPU: Nvidia GForce 1060/6 GB VRam
RAM: 16 GB Ram
Pozdrawiam/Regards