czwartek, 6 kwietnia 2017

Kernel v50.8 Premium & Standard

Udostępniłem kernele w wersji v50.8 Premium Standard oparte na źródłach Linux-4.10.8. Poza zmianami w źródłach kernela - o czym można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. Więcej informacji nt. wprowadzonych w linii kerneli v50.x zmian we wcześniejszych postach. We wszystkich przypadkach używałem Gcc w wersji 6.3.1 (eXt73-build_v9.7).

I released a new version of my v50.8 Premium and Standard kernels based on sources Linux-4.10.8In addition to changes in the kernel source - what you can learn by studying this links - git.kernel.org. For more information about changes in kernels, please read in previous posts about v50.x. In all cases, we use gcc version 6.3.1 (eXt73-build_v9.7).
W przypadku użytkowania zamkniętych sterowników dla układów Firmy Nvidia - celem poprawnej pracy z krenelami v50.x proszę o zainstalowanie najnowszych buildów sterowników, jakie obecnie udostępniam w ramach NeteXt'73 - zatem do wyboru 378.13-v4, 375.39-v4, 340.102-v6.

If you use closed drivers for Nvidia GPU - to work properly with kremel v50.x, please install the latest driver builds that I am currently providing under our NeteXt'73 - 378.13-v4, 375.39-v4, 340.102-v6.

Pozdrawiam/Regards