czwartek, 13 lipca 2017

Kernel v51.8 Premium & Standard ... v52.x [Linux-4.12.x] are coming

Udostępniłem kernele w wersji v51.8 Standard i Premium oparte na źródłach Linux-4.11.8. O zmianach w źródłach kernela można się dowiedzieć studiując linki - git.kernel.org. W przypadku kerneli Premium oraz Standard użyłem Gcc w wersji 7.1.1 (eXt73-build_v4.1).

I released a new version of my v51.8 Standard and Premium kernels based on sources Linux-4.11.8You can find out about changes in kernel sources by studying the links - git.kernel.orgFor Premium and for Standard kernels I have used Gcc version 7.1.1 (eXt73-build_v4.1).

W najbliższym czasie - ok 4-5 dni udostępnię kolejną linię kerneli v52.x bazujące na Linux-4.12.x. Tu najprawdopodobniej będzie to właśnie testowany v52.1 [Linux-4.12.1], lub kolejna wersja.

In the near future - about 4-5 days I will make another line kerneli v52.x based on Linux-4.12.x. This is likely to be - in testing v52.1 [Linux-4.12.1], or will be based on next version of sources.


Pozdrawiam/Regards